Kur'ân-ı Kerim (Cüz-30, Sayfa-591), TÂRIK 1-17, A'LÂ 1-15

TÂRIK: 86/TÂRIK-1, 86/TÂRIK-2, 86/TÂRIK-3, 86/TÂRIK-4, 86/TÂRIK-5, 86/TÂRIK-6, 86/TÂRIK-7, 86/TÂRIK-8, 86/TÂRIK-9, 86/TÂRIK-10, 86/TÂRIK-11, 86/TÂRIK-12, 86/TÂRIK-13, 86/TÂRIK-14, 86/TÂRIK-15, 86/TÂRIK-16, 86/TÂRIK-17, A'LÂ: 87/A'LÂ-1, 87/A'LÂ-2, 87/A'LÂ-3, 87/A'LÂ-4, 87/A'LÂ-5, 87/A'LÂ-6, 87/A'LÂ-7, 87/A'LÂ-8, 87/A'LÂ-9, 87/A'LÂ-10, 87/A'LÂ-11, 87/A'LÂ-12, 87/A'LÂ-13, 87/A'LÂ-14, 87/A'LÂ-15, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-30, Sayfa-591, TÂRIK 1-17, A'LÂ 1-15
direction_left
direction_right

TÂRIK

Kur'an Dinle: 86/TÂRIK-1
86/TÂRIK-1: Semaya ve Tarık’a andolsun.
Kur'an Dinle: 86/TÂRIK-2
86/TÂRIK-2: Ve Tarık’ın ne olduğunu sana bildiren nedir?
Kur'an Dinle: 86/TÂRIK-3
86/TÂRIK-3: (O) parlak ışığı ile karanlığı delen bir yıldızdır.
Kur'an Dinle: 86/TÂRIK-4
86/TÂRIK-4: Bütün nefslerin üzerinde mutlaka muhafız (gözleyici ve koruyucu) vardır.
Kur'an Dinle: 86/TÂRIK-5
86/TÂRIK-5: Artık insan neden yaratıldığına baksın.
Kur'an Dinle: 86/TÂRIK-6
86/TÂRIK-6: Kuvvetle atılan bir sıvıdan yaratıldı.
Kur'an Dinle: 86/TÂRIK-7
86/TÂRIK-7: (O sıvı), omurga ile göğüs kafesi arasından (orada bulunan iki sinir merkezinin organize çalışması sonucu) çıkar.
Kur'an Dinle: 86/TÂRIK-8
86/TÂRIK-8: Muhakkak ki O (Allah), onu (insanı) hayata geri döndürmeye (tekrar diriltmeye) elbette kaadirdir.
Kur'an Dinle: 86/TÂRIK-9
86/TÂRIK-9: Gizli şeylerin açıklanacağı gün.
Kur'an Dinle: 86/TÂRIK-10
86/TÂRIK-10: Artık onun bir gücü, kuvveti olmaz ve bir yardımcı da yoktur.
Kur'an Dinle: 86/TÂRIK-11
86/TÂRIK-11: Ve dönüş sahibi semaya andolsun.
Kur'an Dinle: 86/TÂRIK-12
86/TÂRIK-12: Ve yarıklara sahip arza andolsun.
Kur'an Dinle: 86/TÂRIK-13
86/TÂRIK-13: Muhakkak ki o, gerçekten (hakkı bâtıldan) ayıran bir sözdür.
Kur'an Dinle: 86/TÂRIK-14
86/TÂRIK-14: Ve o, sıradan bir söz değildir.
Kur'an Dinle: 86/TÂRIK-15
86/TÂRIK-15: Muhakkak ki onlar, hile yaparak tuzak kuruyorlar.
Kur'an Dinle: 86/TÂRIK-16
86/TÂRIK-16: Ve Ben de hile yaparak tuzak kurarım.
Kur'an Dinle: 86/TÂRIK-17
86/TÂRIK-17: Artık kâfirlere mühlet ver, onlara biraz süre tanı.

A'LÂ

Kur'an Dinle: 87/A'LÂ-1
87/A'LÂ-1: Rabbinin “Âlâ” ismini tesbih et.
Kur'an Dinle: 87/A'LÂ-2
87/A'LÂ-2: O ki yarattı sonra sevva etti (dizayn etti, düzenledi).
Kur'an Dinle: 87/A'LÂ-3
87/A'LÂ-3: Ve O ki, bir kader tayin etti. Sonra da hidayet etti.
Kur'an Dinle: 87/A'LÂ-4
87/A'LÂ-4: Ve O ki, yerden mera (yeşillikler) çıkardı.
Kur'an Dinle: 87/A'LÂ-5
87/A'LÂ-5: Sonra da onu siyah atık haline getirdi.
Kur'an Dinle: 87/A'LÂ-6
87/A'LÂ-6: (Kur’ân’ı) sana, Biz okutacağız, bundan sonra sen unutmayacaksın.
Kur'an Dinle: 87/A'LÂ-7
87/A'LÂ-7: Ancak (bu) Allah’ın dilediği şeydir. Muhakkak ki O, açık ve gizli olanı bilir.
Kur'an Dinle: 87/A'LÂ-8
87/A'LÂ-8: Ve kolay gelmesi için Biz (O’nu), sana kolaylaştıracağız.
Kur'an Dinle: 87/A'LÂ-9
87/A'LÂ-9: O halde, eğer zikir fayda verecekse zikret (zikri öğret, öğüt ver).
Kur'an Dinle: 87/A'LÂ-10
87/A'LÂ-10: Allah’a karşı huşû duyan kişi zikir yapacaktır (ve tezekkür edecektir).
Kur'an Dinle: 87/A'LÂ-11
87/A'LÂ-11: Ve şâkî olan, ondan (zikirden) içtinap edecek (kaçınıp zikretmeyecek).
Kur'an Dinle: 87/A'LÂ-12
87/A'LÂ-12: Ki o (şâkî), büyük ateşe atılacak.
Kur'an Dinle: 87/A'LÂ-13
87/A'LÂ-13: Sonra onun içinde (ateşte) ölmez ve de hayat bulmaz.
Kur'an Dinle: 87/A'LÂ-14
87/A'LÂ-14: Nefsini tezkiye eden kimse felâha (kurtuluşa) ermiştir.
Kur'an Dinle: 87/A'LÂ-15
87/A'LÂ-15: Ve (o nefsini tezkiye eden) Rabbinin İsmi’ni zikretti ve de namaz kıldı.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: