Kur'ân-ı Kerim (Cüz-30, Sayfa-595), ŞEMS 1-15, LEYL 1-14

ŞEMS: 91/ŞEMS-1, 91/ŞEMS-2, 91/ŞEMS-3, 91/ŞEMS-4, 91/ŞEMS-5, 91/ŞEMS-6, 91/ŞEMS-7, 91/ŞEMS-8, 91/ŞEMS-9, 91/ŞEMS-10, 91/ŞEMS-11, 91/ŞEMS-12, 91/ŞEMS-13, 91/ŞEMS-14, 91/ŞEMS-15, LEYL: 92/LEYL-1, 92/LEYL-2, 92/LEYL-3, 92/LEYL-4, 92/LEYL-5, 92/LEYL-6, 92/LEYL-7, 92/LEYL-8, 92/LEYL-9, 92/LEYL-10, 92/LEYL-11, 92/LEYL-12, 92/LEYL-13, 92/LEYL-14, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-30, Sayfa-595, ŞEMS 1-15, LEYL 1-14
direction_left
direction_right

ŞEMS

Kur'an Dinle: 91/ŞEMS-1
91/ŞEMS-1: Güneşe ve onun duha vaktine (ışığının yayılıp parladığı zamana) andolsun.
Kur'an Dinle: 91/ŞEMS-2
91/ŞEMS-2: Ve onu takip ettiği zaman aya.
Kur'an Dinle: 91/ŞEMS-3
91/ŞEMS-3: Ve onu (güneşi) izhar ettiği zaman gündüze.
Kur'an Dinle: 91/ŞEMS-4
91/ŞEMS-4: Onu (güneşi) sardığı (örtüp ışınlarını giderdiği) zaman geceye.
Kur'an Dinle: 91/ŞEMS-5
91/ŞEMS-5: Ve semaya ve onu bina edene.
Kur'an Dinle: 91/ŞEMS-6
91/ŞEMS-6: Ve arza ve onu yayıp döşeyerek yaşanır hale getirene.
Kur'an Dinle: 91/ŞEMS-7
91/ŞEMS-7: Nefse ve onu (7 kademede ahsene dönüşecek şekilde) sevva edene (dizayn edene) (andolsun).
Kur'an Dinle: 91/ŞEMS-8
91/ŞEMS-8: Sonra ona (nefse) fücurunu ve takvasını ilham etti.
Kur'an Dinle: 91/ŞEMS-9
91/ŞEMS-9: Kim onu (nefsini) tezkiye etmişse felâha (kurtuluşa) ermiştir.
Kur'an Dinle: 91/ŞEMS-10
91/ŞEMS-10: Ve kim, onun (nefsinin) kusurlarını örtmeye çalıştıysa (nefsini tezkiye etmemiş ise) hüsrana uğramıştır.
Kur'an Dinle: 91/ŞEMS-11
91/ŞEMS-11: Semud (kavmi), kendi azgınlığı sebebiyle (Allah’ın Resûl’ünü) yalanladı.
Kur'an Dinle: 91/ŞEMS-12
91/ŞEMS-12: Onun (o beldenin) en şâkîsi (deveyi kesmek için) ortaya atılınca.
Kur'an Dinle: 91/ŞEMS-13
91/ŞEMS-13: O zaman Allah’ın Resûl’ü onlara: “O, Allah’ın Devesi’dir ve onu sulayınız (onun su içme sırasına riayet ediniz).” dedi.
Kur'an Dinle: 91/ŞEMS-14
91/ŞEMS-14: Fakat onu tekzip ettiler (yalanladılar). Sonra onu (deveyi) kestiler. Günahları sebebiyle, Rab’leri onların üzerini azapla kapladı. Sonra da onu (o beldeyi) dümdüz yaptı (yerlebir etti).
Kur'an Dinle: 91/ŞEMS-15
91/ŞEMS-15: Ve (Allah) onun (o beldenin ve halkının) ukbasından (akıbetinden) (helâk oluşlarından) korkacak değildir.

LEYL

Kur'an Dinle: 92/LEYL-1
92/LEYL-1: Örteceği zaman geceye andolsun.
Kur'an Dinle: 92/LEYL-2
92/LEYL-2: Ve tecelli edeceği (aydınlanmaya başlayacağı) an gündüze.
Kur'an Dinle: 92/LEYL-3
92/LEYL-3: Ve erkeği ve dişiyi yaratana (andolsun).
Kur'an Dinle: 92/LEYL-4
92/LEYL-4: Muhakkak ki sizin çalışmalarınız (çabalarınız) gerçekten dağınıktır (çeşit çeşittir).
Kur'an Dinle: 92/LEYL-5
92/LEYL-5: Fakat kim verdi (infâk etti) ve takva sahibi oldu ise.
Kur'an Dinle: 92/LEYL-6
92/LEYL-6: Ve Hüsna’yı (Allah’ın Zat’ını görmeyi) tasdik etti ise.
Kur'an Dinle: 92/LEYL-7
92/LEYL-7: O zaman Biz ona, (Allah’ın Zat’ını kolayca görmesi) için kolaylık sağlayacağız.
Kur'an Dinle: 92/LEYL-8
92/LEYL-8: Ve fakat kim cimrilik etti ve kendini müstağni (hiçbir şeye muhtaç olmayan, zengin ve kendi kendine yeterli) gördü ise.
Kur'an Dinle: 92/LEYL-9
92/LEYL-9: Ve Hüsna’yı (Allah’ın Zat’ını görmeyi) yalanladı ise.
Kur'an Dinle: 92/LEYL-10
92/LEYL-10: O taktirde Biz, ona zor olanı (kötü akıbete götüren yolu) kolaylaştıracağız.
Kur'an Dinle: 92/LEYL-11
92/LEYL-11: Ve helâk olduğu zaman, malı ona fayda vermez.
Kur'an Dinle: 92/LEYL-12
92/LEYL-12: Muhakkak ki hidayete erdirmek mutlaka Bize aittir.
Kur'an Dinle: 92/LEYL-13
92/LEYL-13: Ve muhakkak ki, evvel ve ahir elbette Bizimdir.
Kur'an Dinle: 92/LEYL-14
92/LEYL-14: İşte sizi yakıcılığı gittikçe artan bir ateşle uyardım.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: