Kur'ân-ı Kerim (Cüz-30, Sayfa-596), LEYL 15-21, DUHÂ 1-11, İNŞİRÂH (ŞERH) 1-8

LEYL: 92/LEYL-15, 92/LEYL-16, 92/LEYL-17, 92/LEYL-18, 92/LEYL-19, 92/LEYL-20, 92/LEYL-21, DUHÂ: 93/DUHÂ-1, 93/DUHÂ-2, 93/DUHÂ-3, 93/DUHÂ-4, 93/DUHÂ-5, 93/DUHÂ-6, 93/DUHÂ-7, 93/DUHÂ-8, 93/DUHÂ-9, 93/DUHÂ-10, 93/DUHÂ-11, İNŞİRÂH (ŞERH): 94/İNŞİRÂH (ŞERH)-1, 94/İNŞİRÂH (ŞERH)-2, 94/İNŞİRÂH (ŞERH)-3, 94/İNŞİRÂH (ŞERH)-4, 94/İNŞİRÂH (ŞERH)-5, 94/İNŞİRÂH (ŞERH)-6, 94/İNŞİRÂH (ŞERH)-7, 94/İNŞİRÂH (ŞERH)-8, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-30, Sayfa-596, LEYL 15-21, DUHÂ 1-11, İNŞİRÂH (ŞERH) 1-8
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 92/LEYL-15
92/LEYL-15: Ona çok şâkî olandan başkası yaslanmaz (atılmaz).
Kur'an Dinle: 92/LEYL-16
92/LEYL-16: O ki (çok şâkî olan), (Hüsna’yı) yalanladı ve yüz çevirdi.
Kur'an Dinle: 92/LEYL-17
92/LEYL-17: Çok takva sahibi olan ise ondan (narı telazzadan) uzaklaştırılacak.
Kur'an Dinle: 92/LEYL-18
92/LEYL-18: O ki (en üst seviyede takva sahibi olan), malını verir, temizlenir.
Kur'an Dinle: 92/LEYL-19
92/LEYL-19: Ve (takva sahiplerinin), bir kimseye (malını vermesi), O’nun (Allah’ın) katında, “bir ni’met karşılığı olsun” diye değildir.
Kur'an Dinle: 92/LEYL-20
92/LEYL-20: O sadece, Yüce Rabbinin Vechi’ni (Zat’ını) ibtiga etti (diledi).
Kur'an Dinle: 92/LEYL-21
92/LEYL-21: Ve o, yakında mutlaka razı olacak.

DUHÂ

Kur'an Dinle: 93/DUHÂ-1
93/DUHÂ-1: Duhâ (kuşluk) vaktine andolsun.
Kur'an Dinle: 93/DUHÂ-2
93/DUHÂ-2: Ve zifiri karanlık çöktüğü zaman geceye (andolsun) ki.
Kur'an Dinle: 93/DUHÂ-3
93/DUHÂ-3: Rabbin seni terketmedi ve darılmadı.
Kur'an Dinle: 93/DUHÂ-4
93/DUHÂ-4: Ve ahiret (bundan sonraki hayat), mutlaka senin için, evvelkinden (dünya hayatından) daha hayırlıdır.
Kur'an Dinle: 93/DUHÂ-5
93/DUHÂ-5: Ve mutlaka Rabbin yakında sana verecek (ihsan edecek), böylece sen razı olacaksın.
Kur'an Dinle: 93/DUHÂ-6
93/DUHÂ-6: Seni yetim bulmadı mı? Sonra (seni) (himaye edecek bir kimsenin yanında) barındırmadı mı?
Kur'an Dinle: 93/DUHÂ-7
93/DUHÂ-7: Ve seni dalâlette buldu sonra hidayete erdirdi.
Kur'an Dinle: 93/DUHÂ-8
93/DUHÂ-8: Ve seni yokluk içinde buldu sonra zengin kıldı.
Kur'an Dinle: 93/DUHÂ-9
93/DUHÂ-9: Fakat bundan sonra yetimi kahretme (üzme).
Kur'an Dinle: 93/DUHÂ-10
93/DUHÂ-10: Ve amma saili (bir şey isteyeni) bundan sonra azarlama.
Kur'an Dinle: 93/DUHÂ-11
93/DUHÂ-11: Ve fakat, Rabbinin ni’metlerini artık anlat.

İNŞİRÂH (ŞERH)

Kur'an Dinle: 94/İNŞİRÂH (ŞERH)-1
94/İNŞİRÂH (ŞERH)-1: Göğsünü senin için şerhetmedik mi (yarıp genişletmedik mi)?
Kur'an Dinle: 94/İNŞİRÂH (ŞERH)-2
94/İNŞİRÂH (ŞERH)-2: Ve senden yükünü kaldırdık (kaldırmadık mı?).
Kur'an Dinle: 94/İNŞİRÂH (ŞERH)-3
94/İNŞİRÂH (ŞERH)-3: Ki o (yük) senin sırtını bükmüştü.
Kur'an Dinle: 94/İNŞİRÂH (ŞERH)-4
94/İNŞİRÂH (ŞERH)-4: Ve senin için, zikrini yükselttik.
Kur'an Dinle: 94/İNŞİRÂH (ŞERH)-5
94/İNŞİRÂH (ŞERH)-5: O halde, muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir.
Kur'an Dinle: 94/İNŞİRÂH (ŞERH)-6
94/İNŞİRÂH (ŞERH)-6: Muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir.
Kur'an Dinle: 94/İNŞİRÂH (ŞERH)-7
94/İNŞİRÂH (ŞERH)-7: Öyleyse boş kaldığın zaman hemen intisap et.
Kur'an Dinle: 94/İNŞİRÂH (ŞERH)-8
94/İNŞİRÂH (ŞERH)-8: Ve öyleyse Rabbine rağbet et (O’nu öv, hamdet, zikret, tesbih et).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: