de Heilige Koran (Djuz'-30, Pagina-596), Al-Layl 15-21, Adh-Dhuha 1-11, Al-sharh 1-8

Al-Layl: 92/Al-Layl-15, 92/Al-Layl-16, 92/Al-Layl-17, 92/Al-Layl-18, 92/Al-Layl-19, 92/Al-Layl-20, 92/Al-Layl-21, Adh-Dhuha: 93/Adh-Dhuha-1, 93/Adh-Dhuha-2, 93/Adh-Dhuha-3, 93/Adh-Dhuha-4, 93/Adh-Dhuha-5, 93/Adh-Dhuha-6, 93/Adh-Dhuha-7, 93/Adh-Dhuha-8, 93/Adh-Dhuha-9, 93/Adh-Dhuha-10, 93/Adh-Dhuha-11, Al-sharh: 94/Al-sharh-1, 94/Al-sharh-2, 94/Al-sharh-3, 94/Al-sharh-4, 94/Al-sharh-5, 94/Al-sharh-6, 94/Al-sharh-7, 94/Al-sharh-8, de Heilige Koran, Djuz'-30, Pagina-596, Al-Layl 15-21, Adh-Dhuha 1-11, Al-sharh 1-8
direction_left
direction_right
Luister Koran: 92/Al-Layl-15
92/Al-Layl-15: Daarin gaat slechts de ergste ellendeling binnen.
Luister Koran: 92/Al-Layl-16
92/Al-Layl-16: Die loochende en zich afwendde.
Luister Koran: 92/Al-Layl-17
92/Al-Layl-17: Maar degenen die (Allah) vrezen zal daar ver van gehouden worden.
Luister Koran: 92/Al-Layl-18
92/Al-Layl-18: Degene die van zijn bezit geeft om zich te reinigen.
Luister Koran: 92/Al-Layl-19
92/Al-Layl-19: En niet om voor een gunst aan iemand beloond te worden.
Luister Koran: 92/Al-Layl-20
92/Al-Layl-20: Maar om het welbehagen van zijn Heer, de Verhevene, te zoeken.
Luister Koran: 92/Al-Layl-21
92/Al-Layl-21: Hij zal zeker tevreden zijn.

Adh-Dhuha

Luister Koran: 93/Adh-Dhuha-1
93/Adh-Dhuha-1: Bij het ochtendlicht.
Luister Koran: 93/Adh-Dhuha-2
93/Adh-Dhuha-2: En bij de nacht wanneer het geheel donker is.
Luister Koran: 93/Adh-Dhuha-3
93/Adh-Dhuha-3: Jouw Heer heeft jou (O Moehammad) niet verlaten en Hij is niet kwaad (op jou).
Luister Koran: 93/Adh-Dhuha-4
93/Adh-Dhuha-4: En het latere (het Hiernamaals) is zeker beter voor jou dan het eerste (het wereldse leven).
Luister Koran: 93/Adh-Dhuha-5
93/Adh-Dhuha-5: En jouw Heer zal jou zeker gunsten schenken, zodat jij tevreden zult zijn.
Luister Koran: 93/Adh-Dhuha-6
93/Adh-Dhuha-6: Heeft Hij jou niet als wees gevonden en jou in bescherming genomen?
Luister Koran: 93/Adh-Dhuha-7
93/Adh-Dhuha-7: En Hij heeft jou dwalend gevonden en jou geleid.
Luister Koran: 93/Adh-Dhuha-8
93/Adh-Dhuha-8: En Hij heeft jou behoeftig gevonden en rijk gemaakt.
Luister Koran: 93/Adh-Dhuha-9
93/Adh-Dhuha-9: Wat de wees betreft: beledig hem niet.
Luister Koran: 93/Adh-Dhuha-10
93/Adh-Dhuha-10: En wat de bedelaar betreft: wijs hem niet af.
Luister Koran: 93/Adh-Dhuha-11
93/Adh-Dhuha-11: En wat de gunsten van jouw Heer betreft: spreek daarover!

Al-sharh

Luister Koran: 94/Al-sharh-1
94/Al-sharh-1: Hebben Wij niet jouw borst verruimd (O Mohammed)?
Luister Koran: 94/Al-sharh-2
94/Al-sharh-2: En Wij hebben jouw last van je weggenomen.
Luister Koran: 94/Al-sharh-3
94/Al-sharh-3: Die jouw rug belastte.
Luister Koran: 94/Al-sharh-4
94/Al-sharh-4: En Wij hebben jouw roem verhoogd.
Luister Koran: 94/Al-sharh-5
94/Al-sharh-5: Voorwaar, zo komt met de moeilijkeid de verlichting.
Luister Koran: 94/Al-sharh-6
94/Al-sharh-6: Voorwaar, met de moeilijkheid komt de verlichting.
Luister Koran: 94/Al-sharh-7
94/Al-sharh-7: Wanneer jij dan een taak volbracht hebt, streef dan (verder).
Luister Koran: 94/Al-sharh-8
94/Al-sharh-8: En richt jouw verlangen tot jouw Heer.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: