de Heilige Koran (Djuz'-30, Pagina-594), Al-Fajr 24-30, Al-Balad 1-20

Al-Fajr: 89/Al-Fajr-24, 89/Al-Fajr-25, 89/Al-Fajr-26, 89/Al-Fajr-27, 89/Al-Fajr-28, 89/Al-Fajr-29, 89/Al-Fajr-30, Al-Balad: 90/Al-Balad-1, 90/Al-Balad-2, 90/Al-Balad-3, 90/Al-Balad-4, 90/Al-Balad-5, 90/Al-Balad-6, 90/Al-Balad-7, 90/Al-Balad-8, 90/Al-Balad-9, 90/Al-Balad-10, 90/Al-Balad-11, 90/Al-Balad-12, 90/Al-Balad-13, 90/Al-Balad-14, 90/Al-Balad-15, 90/Al-Balad-16, 90/Al-Balad-17, 90/Al-Balad-18, 90/Al-Balad-19, 90/Al-Balad-20, de Heilige Koran, Djuz'-30, Pagina-594, Al-Fajr 24-30, Al-Balad 1-20
direction_left
direction_right
Luister Koran: 89/Al-Fajr-24
89/Al-Fajr-24: Hij zegt: "Wee, had ik maar goede (daden) verricht tijdens mijn leven."
Luister Koran: 89/Al-Fajr-25
89/Al-Fajr-25: Maar op die Dag is er niemand die straft zoals Hij.
Luister Koran: 89/Al-Fajr-26
89/Al-Fajr-26: En niemand knevelt zoals Hij knevelt.
Luister Koran: 89/Al-Fajr-27
89/Al-Fajr-27: O tot rust gekomen ziel!
Luister Koran: 89/Al-Fajr-28
89/Al-Fajr-28: Keer terug tot jouw Heer, behaagd en welbehaagd (ontvangen door Hem).
Luister Koran: 89/Al-Fajr-29
89/Al-Fajr-29: En treed binnen onder Mijn dienaren.
Luister Koran: 89/Al-Fajr-30
89/Al-Fajr-30: En treed binnen in Mijn Paradijs.

Al-Balad

Luister Koran: 90/Al-Balad-1
90/Al-Balad-1: Ik zweer bij deze stad (Mekka).
Luister Koran: 90/Al-Balad-2
90/Al-Balad-2: En jij (Mohammed) bent een bewoner van deze stad.
Luister Koran: 90/Al-Balad-3
90/Al-Balad-3: En bij de vader (Adam) en wat hij verwekte.
Luister Koran: 90/Al-Balad-4
90/Al-Balad-4: Voorzeker, Wij hebben de mens tot gezwoeg geschapen.
Luister Koran: 90/Al-Balad-5
90/Al-Balad-5: Denk hij dat niemand macht over hem heeft?
Luister Koran: 90/Al-Balad-6
90/Al-Balad-6: Hij zegt: "Ik heb veel bezit verkwist."
Luister Koran: 90/Al-Balad-7
90/Al-Balad-7: Denkt hij dat niemand hem ziet?
Luister Koran: 90/Al-Balad-8
90/Al-Balad-8: Hebben Wij niet voor hem een paar ogen gemaakt?
Luister Koran: 90/Al-Balad-9
90/Al-Balad-9: En een tong en een paar lippen?
Luister Koran: 90/Al-Balad-10
90/Al-Balad-10: En hebben Wij hem niet de twee wegen (van Leiding en dwaling) gewezen?
Luister Koran: 90/Al-Balad-11
90/Al-Balad-11: Was hij maar over de drempel gestapt!
Luister Koran: 90/Al-Balad-12
90/Al-Balad-12: En wat doet jou weten wat de drempel is?
Luister Koran: 90/Al-Balad-13
90/Al-Balad-13: Het vrijlaten van een slaaf.
Luister Koran: 90/Al-Balad-14
90/Al-Balad-14: Of het geven van voedsel op een dag van hongersnood.
Luister Koran: 90/Al-Balad-15
90/Al-Balad-15: Aan een verwante wees.
Luister Koran: 90/Al-Balad-16
90/Al-Balad-16: Of aan een arme behoeftige.
Luister Koran: 90/Al-Balad-17
90/Al-Balad-17: En dat hij behoort tot degenen die geloven en elkaar aansporen tot geduld en elkaar aansporen tot barmhartigheid.
Luister Koran: 90/Al-Balad-18
90/Al-Balad-18: Zij zijn degenen die de mensen van de rechterzijde zijn (zij zijn de bewoners van het Paradijs).
Luister Koran: 90/Al-Balad-19
90/Al-Balad-19: En degenen die niet in Onze verzen geloven; zij zijn degenen die de mensen van de linkerzijde zijn.
Luister Koran: 90/Al-Balad-20
90/Al-Balad-20: Over hen is een omhullend vuur (de Hel).
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: