FECR 1-23, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-30, Sayfa-593)

FECR: 89/FECR-1, 89/FECR-2, 89/FECR-3, 89/FECR-4, 89/FECR-5, 89/FECR-6, 89/FECR-7, 89/FECR-8, 89/FECR-9, 89/FECR-10, 89/FECR-11, 89/FECR-12, 89/FECR-13, 89/FECR-14, 89/FECR-15, 89/FECR-16, 89/FECR-17, 89/FECR-18, 89/FECR-19, 89/FECR-20, 89/FECR-21, 89/FECR-22, 89/FECR-23, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-30, Sayfa-593, FECR 1-23
direction_left
direction_right

FECR

Kur'an Dinle: 89/FECR-1
89/FECR-1: Fecr vaktine andolsun.
Kur'an Dinle: 89/FECR-2
89/FECR-2: Ve on geceye.
Kur'an Dinle: 89/FECR-3
89/FECR-3: Ve çift olana ve tek olana.
Kur'an Dinle: 89/FECR-4
89/FECR-4: Ve geçip gideceği zaman geceye (andolsun).
Kur'an Dinle: 89/FECR-5
89/FECR-5: Bunlarda akıl sahipleri için bir kasem yok mu?
Kur'an Dinle: 89/FECR-6
89/FECR-6: Rabbinin Ad kavmini nasıl yaptığını görmedin mi?
Kur'an Dinle: 89/FECR-7
89/FECR-7: Sütunlara sahip İrem Şehri’ne.
Kur'an Dinle: 89/FECR-8
89/FECR-8: O (İrem Şehri) ki, beldeler (ülkeler) içinde onun bir eşi yaratılmadı.
Kur'an Dinle: 89/FECR-9
89/FECR-9: Ve vadilerde kayaları oyan Semud’a (kavmine).
Kur'an Dinle: 89/FECR-10
89/FECR-10: Ve kazıklar sahibi firavuna (neler yaptı).
Kur'an Dinle: 89/FECR-11
89/FECR-11: Onlar ki beldelerde (ülkelerde) azgınlık yaptılar.
Kur'an Dinle: 89/FECR-12
89/FECR-12: Böylece orada fesadı çoğalttılar.
Kur'an Dinle: 89/FECR-13
89/FECR-13: Bundan dolayı Rabbin onları azap kamçısı ile kamçıladı.
Kur'an Dinle: 89/FECR-14
89/FECR-14: Muhakkak ki senin Rabbin elbette gözleyendir.
Kur'an Dinle: 89/FECR-15
89/FECR-15: Fakat insan, ne zaman Rabbi onu imtihan edip, böylece ona ikram eder ve onu ni’metlendirirse, o zaman: “Rabbim bana ikram etti.” der.
Kur'an Dinle: 89/FECR-16
89/FECR-16: Ve fakat, ne zaman onu imtihan edip, böylece onun rızkını ölçülü verirse (daraltırsa), o zaman: “Rabbim bana ihanet etti.” der.
Kur'an Dinle: 89/FECR-17
89/FECR-17: Hayır, bilâkis siz yetime ikram etmiyorsunuz.
Kur'an Dinle: 89/FECR-18
89/FECR-18: Ve yoksulları doyurma konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.
Kur'an Dinle: 89/FECR-19
89/FECR-19: Ve size bırakılan mirası hırslı bir yeyişle yiyorsunuz.
Kur'an Dinle: 89/FECR-20
89/FECR-20: Ve malı aşırı bir sevgiyle seviyorsunuz.
Kur'an Dinle: 89/FECR-21
89/FECR-21: Hayır, arz, paramparça parçalanıp dağıldığı zaman.
Kur'an Dinle: 89/FECR-22
89/FECR-22: Ve Rabbin geldiği ve melekler saf saf olduğu zaman.
Kur'an Dinle: 89/FECR-23
89/FECR-23: Ve o gün (izin günü) cehennem getirilmiştir. İnsan o gün (izin günü) tezekkür eder (düşünüp, hatırlar) ve bu zikrin (bu hatırlamanın) ona nasıl (faydası) olur ki?
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: