Kur'ân-ı Kerim (Cüz-30, Sayfa-592), A'LÂ 16-19, GÂŞİYE 1-26

A'LÂ: 87/A'LÂ-16, 87/A'LÂ-17, 87/A'LÂ-18, 87/A'LÂ-19, GÂŞİYE: 88/GÂŞİYE-1, 88/GÂŞİYE-2, 88/GÂŞİYE-3, 88/GÂŞİYE-4, 88/GÂŞİYE-5, 88/GÂŞİYE-6, 88/GÂŞİYE-7, 88/GÂŞİYE-8, 88/GÂŞİYE-9, 88/GÂŞİYE-10, 88/GÂŞİYE-11, 88/GÂŞİYE-12, 88/GÂŞİYE-13, 88/GÂŞİYE-14, 88/GÂŞİYE-15, 88/GÂŞİYE-16, 88/GÂŞİYE-17, 88/GÂŞİYE-18, 88/GÂŞİYE-19, 88/GÂŞİYE-20, 88/GÂŞİYE-21, 88/GÂŞİYE-22, 88/GÂŞİYE-23, 88/GÂŞİYE-24, 88/GÂŞİYE-25, 88/GÂŞİYE-26, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-30, Sayfa-592, A'LÂ 16-19, GÂŞİYE 1-26
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 87/A'LÂ-16
87/A'LÂ-16: Hayır, siz dünya hayatını üstün tutuyorsunuz (tercih ediyorsunuz).
Kur'an Dinle: 87/A'LÂ-17
87/A'LÂ-17: Ve ahiret hayatı daha hayırlıdır ve bâkidir (devamlıdır).
Kur'an Dinle: 87/A'LÂ-18
87/A'LÂ-18: Muhakkak ki bu, evvelki sahifelerde de elbette var.
Kur'an Dinle: 87/A'LÂ-19
87/A'LÂ-19: (Hz.) İbrâhîm’in ve (Hz.) Musa’nın sahifelerinde (var).

GÂŞİYE

Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-1
88/GÂŞİYE-1: Gâşiyenin (heryeri kuşatıp kaplayacak olan korkunç felâketin) haberi sana geldi mi?
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-2
88/GÂŞİYE-2: İzin günü zillet içinde olan yüzler vardır.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-3
88/GÂŞİYE-3: Yorucu işler yapan.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-4
88/GÂŞİYE-4: (Onlar) kızgın ateşe atılırlar.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-5
88/GÂŞİYE-5: Kaynar su pınarından içirilirler.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-6
88/GÂŞİYE-6: Onların yiyeceği dari’den (acı, pis kokulu dikenli ağaçtan) başka bir şey değildir.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-7
88/GÂŞİYE-7: Beslemez ve açlığa da bir fayda vermez.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-8
88/GÂŞİYE-8: İzin günü naîm (güzel ve parlak) yüzler vardır.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-9
88/GÂŞİYE-9: (Dünyadaki) sa’yından (çalışmasından) razıdır.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-10
88/GÂŞİYE-10: Âli cennettedir.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-11
88/GÂŞİYE-11: Orada boş söz işitmezsin.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-12
88/GÂŞİYE-12: Orada devamlı akan bir pınar vardır.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-13
88/GÂŞİYE-13: Orada yüksek tahtlar vardır.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-14
88/GÂŞİYE-14: Ve (önlerine) konulmuş kadehler.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-15
88/GÂŞİYE-15: Ve dizilmiş yastıklar.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-16
88/GÂŞİYE-16: Ve yayılmış süslü kıymetli halılar (vardır).
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-17
88/GÂŞİYE-17: Onlar hâlâ deveye bakmıyorlar mı ki, nasıl yaratılmış?
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-18
88/GÂŞİYE-18: Ve semaya nasıl yükseltilmiş?
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-19
88/GÂŞİYE-19: Ve dağlara, nasıl dik olarak yerleştirilmiş?
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-20
88/GÂŞİYE-20: Ve yeryüzüne, nasıl düzleştirilmiş (bakmıyorlar mı)?
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-21
88/GÂŞİYE-21: Artık zikret (hatırlat), sen sadece müzekkirsin (hatırlatıcısın).
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-22
88/GÂŞİYE-22: Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-23
88/GÂŞİYE-23: Ancak kim (arkasını) döner ve inkâr ederse.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-24
88/GÂŞİYE-24: O taktirde Allah onu en büyük azap ile azaplandırır.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-25
88/GÂŞİYE-25: Muhakkak ki onların dönüşü Bizedir.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-26
88/GÂŞİYE-26: Sonra onların hesapları muhakkak ki Bize aittir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: