Свещеният Коран (Джуз'-30, страница-591), ат-Тарик 1-17, ал-Аля 1-15

ат-Тарик: 86/ат-Тарик-1, 86/ат-Тарик-2, 86/ат-Тарик-3, 86/ат-Тарик-4, 86/ат-Тарик-5, 86/ат-Тарик-6, 86/ат-Тарик-7, 86/ат-Тарик-8, 86/ат-Тарик-9, 86/ат-Тарик-10, 86/ат-Тарик-11, 86/ат-Тарик-12, 86/ат-Тарик-13, 86/ат-Тарик-14, 86/ат-Тарик-15, 86/ат-Тарик-16, 86/ат-Тарик-17, ал-Аля: 87/ал-Аля-1, 87/ал-Аля-2, 87/ал-Аля-3, 87/ал-Аля-4, 87/ал-Аля-5, 87/ал-Аля-6, 87/ал-Аля-7, 87/ал-Аля-8, 87/ал-Аля-9, 87/ал-Аля-10, 87/ал-Аля-11, 87/ал-Аля-12, 87/ал-Аля-13, 87/ал-Аля-14, 87/ал-Аля-15, Свещеният Коран, Джуз'-30, страница-591, ат-Тарик 1-17, ал-Аля 1-15
direction_left
direction_right

ат-Тарик

Слушайте Коран: 86/ат-Тарик-1
86/ат-Тарик-1: Кълна се в небето и във Вечерницата!
Слушайте Коран: 86/ат-Тарик-2
86/ат-Тарик-2: А откъде да знаеш ти какво е Вечерницата? ­
Слушайте Коран: 86/ат-Тарик-3
86/ат-Тарик-3: (Тя е) Звезда с пронизваща с ярката си светлина тъмнината.
Слушайте Коран: 86/ат-Тарик-4
86/ат-Тарик-4: Над всяка душа има надзорник (наблюдаващ и пазещ).
Слушайте Коран: 86/ат-Тарик-5
86/ат-Тарик-5: И вече да погледне човек от какво е сътворен.
Слушайте Коран: 86/ат-Тарик-6
86/ат-Тарик-6: Бе сътворен от изтласкана със сила течност.
Слушайте Коран: 86/ат-Тарик-7
86/ат-Тарик-7: (Тази течност), която излиза измежду гръбнака и гръдния кош (в резултат на едновременното функциониране на два нерва, намиращи се там).
Слушайте Коран: 86/ат-Тарик-8
86/ат-Тарик-8: И наистина е способен Той (Аллах) да го върне (човека) отново към живота (отново да го съживи).
Слушайте Коран: 86/ат-Тарик-9
86/ат-Тарик-9: И в Деня, когато ще бъдат разкрити тайните.
Слушайте Коран: 86/ат-Тарик-10
86/ат-Тарик-10: И не ще има той нито сила, нито избавител.
Слушайте Коран: 86/ат-Тарик-11
86/ат-Тарик-11: Кълна се в небето,което се върти.
Слушайте Коран: 86/ат-Тарик-12
86/ат-Тарик-12: И в земята, която е разпукана.
Слушайте Коран: 86/ат-Тарик-13
86/ат-Тарик-13: Наистина това е слово, разделящо (истината от лъжата).
Слушайте Коран: 86/ат-Тарик-14
86/ат-Тарик-14: И то не е обикновено слово.
Слушайте Коран: 86/ат-Тарик-15
86/ат-Тарик-15: Наистина те с хитрини кроят капани.
Слушайте Коран: 86/ат-Тарик-16
86/ат-Тарик-16: И Аз с хитрини кроя капани.
Слушайте Коран: 86/ат-Тарик-17
86/ат-Тарик-17: И вече дай отсрочка на неверниците, дай им малко време!

ал-Аля

Слушайте Коран: 87/ал-Аля-1
87/ал-Аля-1: Прославяй пречистото име Аля (Всевишният) на твоя Господ,.
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-2
87/ал-Аля-2: Той е, Който сътвори и после придаде форма.
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-3
87/ал-Аля-3: И Той е, Който определи една съдба и после напъти към Себе Си.
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-4
87/ал-Аля-4: И Той е, който извади зеленината от земята.
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-5
87/ал-Аля-5: И го преврърна после в черно стърнище.
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-6
87/ал-Аля-6: Ние ще те научим (на Корана) и тогава не ще (Го) забравиш.
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-7
87/ал-Аля-7: Това е желанието на Аллах. Наситина Той знае явното и скритото.
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-8
87/ал-Аля-8: И за да ти бъде лесно, Ние ще го улесним за теб.
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-9
87/ал-Аля-9: Тогава, ако споменаването ще е от полза, споменавай (дай им поука, поучавай споменаването).
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-10
87/ал-Аля-10: И ще споменава (ще сподели) онзи, който изпитва трепет ( вълнение към Алах).
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-11
87/ал-Аля-11: Неблагодарникът ще се отдръпне от това (няма да споменава).
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-12
87/ал-Аля-12: Който (неблагодарник) ще гори в голям Огън.
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-13
87/ал-Аля-13: После там (в огъня) нито ще умира, нито ще е жив.
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-14
87/ал-Аля-14: Спасен е онзи, който изчиства пороците от душата си.
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-15
87/ал-Аля-15: И (който изчисти пороците от душата си), той спомена името на своя Господ, и отслужи молитвата.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: