ал-Мурсалат, Сура Изпращаните (Коран: Сура 77-ал-Мурсалат)

77/ал-Мурсалат-1: Уeл мурсeлати урфа(урфeн)., 77/ал-Мурсалат-2: Фeл асъфати aсфа(aсфeн)., 77/ал-Мурсалат-3: Уeннаширати нeшрeн.
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Мурсалат, Сура Изпращаните (Коран: Сура 77-ал-Мурсалат)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-1
77/ал-Мурсалат-1: Кълна се в пратените с мъдрост подред (един след друг).
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-2
77/ал-Мурсалат-2: И в бушуващите бурно.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-3
77/ал-Мурсалат-3: И в пръскащите навред.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-4
77/ал-Мурсалат-4: И в разделящите ясно.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-5
77/ал-Мурсалат-5: И в донасящите откровение.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-6
77/ал-Мурсалат-6: (Тези клетви са), за (да няма) извинение, или са за предупреждение.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-7
77/ал-Мурсалат-7: И наистина онова, което ви е обещано, ще се сбъдне.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-8
77/ал-Мурсалат-8: И така, че тогава звездите ще бъдат угасени.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-9
77/ал-Мурсалат-9: И небето ще бъде разцепено.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-10
77/ал-Мурсалат-10: И планините ще бъдат разпилени.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-11
77/ал-Мурсалат-11: И тогава времето е известено на пратениците.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-12
77/ал-Мурсалат-12: (И тези неща) за кой ден бяха отсрочени? -
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-13
77/ал-Мурсалат-13: За Деня на разделението.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-14
77/ал-Мурсалат-14: А ти откъде да знаеш какво е Денят на разделението?
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-15
77/ал-Мурсалат-15: Горко в този ден на отричащите!
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-16
77/ал-Мурсалат-16: Не погубихме ли Ние предишните?
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-17
77/ал-Мурсалат-17: И към тях ще добавим и сетните (идващите след тях).
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-18
77/ал-Мурсалат-18: Ето така се отнасяме с престъпващите.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-19
77/ал-Мурсалат-19: Горко в този Ден на отричащите!
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-20
77/ал-Мурсалат-20: Не ви ли сътворихме Ние от нищожна вода?
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-21
77/ал-Мурсалат-21: И я сложихме после на сигурно място.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-22
77/ал-Мурсалат-22: За определен срок.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-23
77/ал-Мурсалат-23: И решихме Ние да бъде така. И колко прекрасни (могъщи) са сторилите така!
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-24
77/ал-Мурсалат-24: Горко в този Ден на отричащите!
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-25
77/ал-Мурсалат-25: Не сторихме ли Ние земята място за събиране.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-26
77/ал-Мурсалат-26: И за живи, и за мъртви.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-27
77/ал-Мурсалат-27: И положихме там непоклатими високи планини, и ви дадохме за пиене прясна, чиста вода.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-28
77/ал-Мурсалат-28: Горко в този Ден на отричащите.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-29
77/ал-Мурсалат-29: Идете при онова, което отричахте!
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-30
77/ал-Мурсалат-30: Идете при сянката с три разклонения.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-31
77/ал-Мурсалат-31: Която не носи прохлада и не избавя от пламъците.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-32
77/ал-Мурсалат-32: И наистина тя пръска искри (големи), колкото дворци.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-33
77/ал-Мурсалат-33: И сякаш (тези пламъци) са като жълти мъжки камили.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-34
77/ал-Мурсалат-34: Горко в този Ден на отричащите.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-35
77/ал-Мурсалат-35: Това е Денят, в който (отричащите) не ще проговорят.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-36
77/ал-Мурсалат-36: И не ще им бъде позволено да се оправдават.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-37
77/ал-Мурсалат-37: Горко в този Ден на отричащите.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-38
77/ал-Мурсалат-38: Това е Денят на разделението. И събрахме ви вас и предишните.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-39
77/ал-Мурсалат-39: Хайде, ако имате коварство, коварствайте тогава срещу Мен.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-40
77/ал-Мурсалат-40: Горко в този Ден на отричащите.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-41
77/ал-Мурсалат-41: А притежателите на таква (опазилите милостта на Аллах) ще бъдат сред сенки и извори.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-42
77/ал-Мурсалат-42: И ще има плодове, каквито пожелаят.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-43
77/ал-Мурсалат-43: Яжте и пийте със здраве за онова, което сте вършили.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-44
77/ал-Мурсалат-44: Ето така Ние награждаваме благодетелните.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-45
77/ал-Мурсалат-45: Горко в този Ден на отричащите.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-46
77/ал-Мурсалат-46: Яжте, и за кратко се наслаждавайте! Вие сте престъпилите.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-47
77/ал-Мурсалат-47: Горко в този Ден на отричащите.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-48
77/ал-Мурсалат-48: И когато им се каже: “Поклонете се!”, те не се поклониха.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-49
77/ал-Мурсалат-49: Горко в този Ден на отричащите.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-50
77/ал-Мурсалат-50: И в кое слово, извън това, вече ще повярват?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: