ал-Мурсалат-2, Сура 77-Изпращаните (ал-Мурсалат) стих-2

77/ал-Мурсалат-2: И в бушуващите бурно. (българската транслитерация: Фeл асъфати aсфа(aсфeн).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Мурсалат-2
Сура 77-Изпращаните (ал-Мурсалат) стих-2

فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا
българската транслитерация: Фeл асъфати aсфа(aсфeн).
И в бушуващите бурно.ал-Мурсалат: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: