ал-Мурсалат-41, Сура 77-Изпращаните (ал-Мурсалат) стих-41

77/ал-Мурсалат-41: А притежателите на таква (опазилите милостта на Аллах) ще бъдат сред сенки и извори. (българската транслитерация: Иннeл муттeкинe фи зълалин уe уюн(уюнин).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Мурсалат-41
Сура 77-Изпращаните (ал-Мурсалат) стих-41

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ
българската транслитерация: Иннeл муттeкинe фи зълалин уe уюн(уюнин).
А притежателите на таква (опазилите милостта на Аллах) ще бъдат сред сенки и извори.ал-Мурсалат: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: