ал-Мурсалат-13, Сура 77-Изпращаните (ал-Мурсалат) стих-13

77/ал-Мурсалат-13: За Деня на разделението. (българската транслитерация: Ли йeумил фaсл(фaсли).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Мурсалат-13
Сура 77-Изпращаните (ал-Мурсалат) стих-13

لِيَوْمِ الْفَصْلِ
българската транслитерация: Ли йeумил фaсл(фaсли).
За Деня на разделението.ал-Мурсалат: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: