ал-Мурсалат-23, Сура 77-Изпращаните (ал-Мурсалат) стих-23

77/ал-Мурсалат-23: И решихме Ние да бъде така. И колко прекрасни (могъщи) са сторилите така! (българската транслитерация: Фe кaдeрна фe ни’мeл кадирун(кадирунe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Мурсалат-23
Сура 77-Изпращаните (ал-Мурсалат) стих-23

فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ
българската транслитерация: Фe кaдeрна фe ни’мeл кадирун(кадирунe).
И решихме Ние да бъде така. И колко прекрасни (могъщи) са сторилите така!ал-Мурсалат: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: