ал-Мурсалат-6, Сура 77-Изпращаните (ал-Мурсалат) стих-6

77/ал-Мурсалат-6: (Тези клетви са), за (да няма) извинение, или са за предупреждение. (българската транслитерация: Узрeн eу нузра(нузрeн).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Мурсалат-6
Сура 77-Изпращаните (ал-Мурсалат) стих-6

عُذْرًا أَوْ نُذْرًا
българската транслитерация: Узрeн eу нузра(нузрeн).
(Тези клетви са), за (да няма) извинение, или са за предупреждение.ал-Мурсалат: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: