ал-Мааридж 11-39, Свещеният Коран (Джуз'-29, страница-569)

ал-Мааридж: 70/ал-Мааридж-11, 70/ал-Мааридж-12, 70/ал-Мааридж-13, 70/ал-Мааридж-14, 70/ал-Мааридж-15, 70/ал-Мааридж-16, 70/ал-Мааридж-17, 70/ал-Мааридж-18, 70/ал-Мааридж-19, 70/ал-Мааридж-20, 70/ал-Мааридж-21, 70/ал-Мааридж-22, 70/ал-Мааридж-23, 70/ал-Мааридж-24, 70/ал-Мааридж-25, 70/ал-Мааридж-26, 70/ал-Мааридж-27, 70/ал-Мааридж-28, 70/ал-Мааридж-29, 70/ал-Мааридж-30, 70/ал-Мааридж-31, 70/ал-Мааридж-32, 70/ал-Мааридж-33, 70/ал-Мааридж-34, 70/ал-Мааридж-35, 70/ал-Мааридж-36, 70/ал-Мааридж-37, 70/ал-Мааридж-38, 70/ал-Мааридж-39, Свещеният Коран, Джуз'-29, страница-569, ал-Мааридж 11-39
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-11
70/ал-Мааридж-11: Въпреки, че ще се виждат един друг. Грешникът ще пожелае да даде децата си като откуп, за се да избави от мъчението.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-12
70/ал-Мааридж-12: И съпругата си, и брат си.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-13
70/ал-Мааридж-13: И рода си, който го е подслонявал.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-14
70/ал-Мааридж-14: И (да даде) всички, които са на земята, само и само да се спаси.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-15
70/ал-Мааридж-15: Ала не! Това (от което бяга) е лумнал Огън.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-16
70/ал-Мааридж-16: (И този огън е) изгарящ кожата на лицето.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-17
70/ал-Мааридж-17: Зове той всеки, който обръща гръб на вярата и се отвръща.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-18
70/ал-Мааридж-18: И този, който трупа (земни блага).
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-19
70/ал-Мааридж-19: И наистина, човекът бе създаден нетърпелив и алчен.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-20
70/ал-Мааридж-20: И щом го настигне зло, оплакващ се.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-21
70/ал-Мааридж-21: А щом го настигне доброто, ставащ скъперник.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-22
70/ал-Мааридж-22: Освен отслужващите молитвата.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-23
70/ал-Мааридж-23: Те са тези, които са постоянни в своята молитва.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-24
70/ал-Мааридж-24: И са тези, в чиито имане има заделен дял.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-25
70/ал-Мааридж-25: За просяка и бедняка.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-26
70/ал-Мааридж-26: И те са, които вярват в Съдния ден.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-27
70/ал-Мааридж-27: И се страхуват от мъчението на своя Господ.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-28
70/ал-Мааридж-28: Мъчението на техния Господ не е безопасно.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-29
70/ал-Мааридж-29: И те са, които пазят честта си.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-30
70/ал-Мааридж-30: Освен за техните съпруги или за владените от техните десници. Понеже те не са упреквани.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-31
70/ал-Мааридж-31: А който се стреми към друго (иска повече, освен това, тогава ­ той е от престъпващите.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-32
70/ал-Мааридж-32: И те са, които съблюдават повереното на тях и обета си.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-33
70/ал-Мааридж-33: И които в своите свидетелства са правдиви.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-34
70/ал-Мааридж-34: И които усърдно (постоянно) си отслужват молитвите.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-35
70/ал-Мааридж-35: И те ще бъдат на почит в Рая.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-36
70/ал-Мааридж-36: Какво им е на неверниците, че почнаха бързо да бягат към теб?
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-37
70/ал-Мааридж-37: Отдясно и отляво на тълпи.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-38
70/ал-Мааридж-38: Нима всеки от тях се надява да влезе в Градината Наим на Рая?
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-39
70/ал-Мааридж-39: И не, никога! Ние ги сътворихме от онова, което знаят.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: