Свещеният Коран (Джуз'-29, страница-578), Ал-Кийама 20-40, ал-Инсан 1-5

Ал-Кийама: 75/Ал-Кийама-20, 75/Ал-Кийама-21, 75/Ал-Кийама-22, 75/Ал-Кийама-23, 75/Ал-Кийама-24, 75/Ал-Кийама-25, 75/Ал-Кийама-26, 75/Ал-Кийама-27, 75/Ал-Кийама-28, 75/Ал-Кийама-29, 75/Ал-Кийама-30, 75/Ал-Кийама-31, 75/Ал-Кийама-32, 75/Ал-Кийама-33, 75/Ал-Кийама-34, 75/Ал-Кийама-35, 75/Ал-Кийама-36, 75/Ал-Кийама-37, 75/Ал-Кийама-38, 75/Ал-Кийама-39, 75/Ал-Кийама-40, ал-Инсан: 76/ал-Инсан-1, 76/ал-Инсан-2, 76/ал-Инсан-3, 76/ал-Инсан-4, 76/ал-Инсан-5, Свещеният Коран, Джуз'-29, страница-578, Ал-Кийама 20-40, ал-Инсан 1-5
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-20
75/Ал-Кийама-20: Ала не! Вие обичате бързо преминаващия (земен живот).
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-21
75/Ал-Кийама-21: И изоставяте отвъдния.
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-22
75/Ал-Кийама-22: Едни лица в този Ден ще сияят.
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-23
75/Ал-Кийама-23: Към своя Господ ще гледат.
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-24
75/Ал-Кийама-24: А други в този Ден ще бъдат мрачни.
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-25
75/Ал-Кийама-25: Ще се убедят, че ги очаква голяма беда.
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-26
75/Ал-Кийама-26: А когато последният дъх стигне гръкляна (предсмъртно).
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-27
75/Ал-Кийама-27: Ще рече: “Кой ще ме избави?”.
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-28
75/Ал-Кийама-28: И ще се убеди, че това е раздялата с живота.
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-29
75/Ал-Кийама-29: И ще се преплетат краката.
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-30
75/Ал-Кийама-30: И в този ден към твоя Господ е отправянето.
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-31
75/Ал-Кийама-31: Но той нито повярва, нито отслужи молитвата.
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-32
75/Ал-Кийама-32: А напротив, отричаше и се отвръщаше.
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-33
75/Ал-Кийама-33: После отиваше при своите хора с горделива походка.
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-34
75/Ал-Кийама-34: Горко ти, ти го заслужи.
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-35
75/Ал-Кийама-35: И отново горко ти, ти го заслужи.
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-36
75/Ал-Кийама-36: Нима човек смята, че ще бъде оставен без надзор?
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-37
75/Ал-Кийама-37: Нима не бе той частица от изхвърлената сперма?
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-38
75/Ал-Кийама-38: После стана съсирек (ембрион), а после Той (Аллах) го сътвори и оформи.
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-39
75/Ал-Кийама-39: И създаде от това двата пола ­ мъжкия и женския.
Слушайте Коран: 75/Ал-Кийама-40
75/Ал-Кийама-40: Нима (сторилия) това, не е способен да съживи мъртвите?

ал-Инсан

Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-1
76/ал-Инсан-1: Не премина ли човекът през период от време, когато той бе нещо неназовано (когато беше само една клетка и след определено време се появи като създание)?
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-2
76/ал-Инсан-2: Наистина Ние сътворихме човека от частица, получена от съединението (на две келтки). И за да го изпитаме, сторихме го чуващ, зрящ.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-3
76/ал-Инсан-3: И наистина Ние го напътихме по пътя ( водещ към Аллах). Вече той­ ще избере дали да стане от признателните (като пожелае Лика на Аллах) или да стане от хулещите (като не пожелае Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-4
76/ал-Инсан-4: Несъмнено Ние приготвихме за неверниците вериги, окови и пламъци.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-5
76/ал-Инсан-5: Несъмнено праведниците ще пият от чаши с питие от камфор.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: