Ал-Кийама-26, Сура 75-Възкресението (Ал-Кийама) стих-26

75/Ал-Кийама-26: А когато последният дъх стигне гръкляна (предсмъртно). (българската транслитерация: Кeлла иза бeлeгaтит тeракъй(тeракъйe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

Ал-Кийама-26
Сура 75-Възкресението (Ал-Кийама) стих-26

كَلَّا إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِيَ
българската транслитерация: Кeлла иза бeлeгaтит тeракъй(тeракъйe).
А когато последният дъх стигне гръкляна (предсмъртно).Ал-Кийама: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: