Свещеният Коран (Джуз'-29, страница-580), ал-Инсан 26-31, ал-Мурсалат 1-19

ал-Инсан: 76/ал-Инсан-26, 76/ал-Инсан-27, 76/ал-Инсан-28, 76/ал-Инсан-29, 76/ал-Инсан-30, 76/ал-Инсан-31, ал-Мурсалат: 77/ал-Мурсалат-1, 77/ал-Мурсалат-2, 77/ал-Мурсалат-3, 77/ал-Мурсалат-4, 77/ал-Мурсалат-5, 77/ал-Мурсалат-6, 77/ал-Мурсалат-7, 77/ал-Мурсалат-8, 77/ал-Мурсалат-9, 77/ал-Мурсалат-10, 77/ал-Мурсалат-11, 77/ал-Мурсалат-12, 77/ал-Мурсалат-13, 77/ал-Мурсалат-14, 77/ал-Мурсалат-15, 77/ал-Мурсалат-16, 77/ал-Мурсалат-17, 77/ал-Мурсалат-18, 77/ал-Мурсалат-19, Свещеният Коран, Джуз'-29, страница-580, ал-Инсан 26-31, ал-Мурсалат 1-19
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-26
76/ал-Инсан-26: И в част от нощта Му се покланяй, и дълго нощем Го прославяй.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-27
76/ал-Инсан-27: И те наистина обичат бързо преминаващия (земен живот) и нехаят за тежкия Ден, който предстои.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-28
76/ал-Инсан-28: Ние ги сътворихме и Ние укрепихме телата им, и когато пожелаем, можем да ги заменим с подобни на тях.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-29
76/ал-Инсан-29: Наистина това е една поука, и който пожелае, ще поеме път към своя Господ.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-30
76/ал-Инсан-30: И не можете вие да пожелаете, без Аллах да е пожелал. Наистина Аллах е Всезнаещ, Премъдър.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-31
76/ал-Инсан-31: Обгръща Той със Своята милост когото пожелае, а за угнетителите приготви болезнено мъчение.

ал-Мурсалат

Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-1
77/ал-Мурсалат-1: Кълна се в пратените с мъдрост подред (един след друг).
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-2
77/ал-Мурсалат-2: И в бушуващите бурно.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-3
77/ал-Мурсалат-3: И в пръскащите навред.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-4
77/ал-Мурсалат-4: И в разделящите ясно.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-5
77/ал-Мурсалат-5: И в донасящите откровение.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-6
77/ал-Мурсалат-6: (Тези клетви са), за (да няма) извинение, или са за предупреждение.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-7
77/ал-Мурсалат-7: И наистина онова, което ви е обещано, ще се сбъдне.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-8
77/ал-Мурсалат-8: И така, че тогава звездите ще бъдат угасени.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-9
77/ал-Мурсалат-9: И небето ще бъде разцепено.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-10
77/ал-Мурсалат-10: И планините ще бъдат разпилени.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-11
77/ал-Мурсалат-11: И тогава времето е известено на пратениците.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-12
77/ал-Мурсалат-12: (И тези неща) за кой ден бяха отсрочени? -
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-13
77/ал-Мурсалат-13: За Деня на разделението.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-14
77/ал-Мурсалат-14: А ти откъде да знаеш какво е Денят на разделението?
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-15
77/ал-Мурсалат-15: Горко в този ден на отричащите!
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-16
77/ал-Мурсалат-16: Не погубихме ли Ние предишните?
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-17
77/ал-Мурсалат-17: И към тях ще добавим и сетните (идващите след тях).
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-18
77/ал-Мурсалат-18: Ето така се отнасяме с престъпващите.
Слушайте Коран: 77/ал-Мурсалат-19
77/ал-Мурсалат-19: Горко в този Ден на отричащите!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: