Noble Qur'an (Juz-29, halaman-580), Al-Insan 26-31, Al-Mursalat 1-19

Noble Qur'an » Juz-29 » halaman-580
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Insan: 76/Al-Insan-26, 76/Al-Insan-27, 76/Al-Insan-28, 76/Al-Insan-29, 76/Al-Insan-30, 76/Al-Insan-31, Al-Mursalat: 77/Al-Mursalat-1, 77/Al-Mursalat-2, 77/Al-Mursalat-3, 77/Al-Mursalat-4, 77/Al-Mursalat-5, 77/Al-Mursalat-6, 77/Al-Mursalat-7, 77/Al-Mursalat-8, 77/Al-Mursalat-9, 77/Al-Mursalat-10, 77/Al-Mursalat-11, 77/Al-Mursalat-12, 77/Al-Mursalat-13, 77/Al-Mursalat-14, 77/Al-Mursalat-15, 77/Al-Mursalat-16, 77/Al-Mursalat-17, 77/Al-Mursalat-18, 77/Al-Mursalat-19, Noble Qur'an, Juz-29, halaman-580, Al-Insan 26-31, Al-Mursalat 1-19
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 76/Al-Insan-26
76/Al-Insan-26: Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepada-Nya dan bertasbihlah kepada-Nya pada bagian yang panjang dimalam hari.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-27
76/Al-Insan-27: Sesungguhnya mereka (orang kafir) menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka, pada hari yang berat (hari akhirat).
Dengar Quran: 76/Al-Insan-28
76/Al-Insan-28: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka, apabila Kami menghendaki, Kami sungguh-sungguh mengganti (mereka) dengan orang-orang yang serupa dengan mereka.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-29
76/Al-Insan-29: Sesungguhnya (ayat-ayat) ini adalah suatu peringatan, maka barangsiapa menghendaki (kebaikan bagi dirinya) niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-30
76/Al-Insan-30: Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-31
76/Al-Insan-31: Dan memasukkan siapa yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya (surga). Dan bagi orang-orang zalim disediakan-Nya azab yang pedih.

Al-Mursalat

Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-1
77/Al-Mursalat-1: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan,
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-2
77/Al-Mursalat-2: dan (malaikat-malaikat) yang terbang dengan kencangnya,
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-3
77/Al-Mursalat-3: dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan (rahmat Tuhannya) dengan seluas-luasnya,
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-4
77/Al-Mursalat-4: dan (malaikat-malaikat) yang membedakan (antara yang hak dan yang bathil) dengan sejelas-jelasnya,
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-5
77/Al-Mursalat-5: dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu,
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-6
77/Al-Mursalat-6: untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan,
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-7
77/Al-Mursalat-7: sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-8
77/Al-Mursalat-8: Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan,
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-9
77/Al-Mursalat-9: dan apabila langit telah dibelah,
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-10
77/Al-Mursalat-10: dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu,
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-11
77/Al-Mursalat-11: dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu (mereka).
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-12
77/Al-Mursalat-12: (Niscaya dikatakan kepada mereka:) "Sampai hari apakah ditangguhkan (mengazab orang-orang kafir itu)?"
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-13
77/Al-Mursalat-13: Sampai hari keputusan.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-14
77/Al-Mursalat-14: Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-15
77/Al-Mursalat-15: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-16
77/Al-Mursalat-16: Bukankah Kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu?
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-17
77/Al-Mursalat-17: Lalu Kami iringkan (azab Kami terhadap) mereka dengan (mengazab) orang-orang yang datang kemudian.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-18
77/Al-Mursalat-18: Demikianlah Kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-19
77/Al-Mursalat-19: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: