Noble Qur'an (Juz-29, halaman-564), Al-Mulk 27-30, Al-Qalam 1-15

Noble Qur'an » Juz-29 » halaman-564
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Mulk: 67/Al-Mulk-27, 67/Al-Mulk-28, 67/Al-Mulk-29, 67/Al-Mulk-30, Al-Qalam: 68/Al-Qalam-1, 68/Al-Qalam-2, 68/Al-Qalam-3, 68/Al-Qalam-4, 68/Al-Qalam-5, 68/Al-Qalam-6, 68/Al-Qalam-7, 68/Al-Qalam-8, 68/Al-Qalam-9, 68/Al-Qalam-10, 68/Al-Qalam-11, 68/Al-Qalam-12, 68/Al-Qalam-13, 68/Al-Qalam-14, 68/Al-Qalam-15, Noble Qur'an, Juz-29, halaman-564, Al-Mulk 27-30, Al-Qalam 1-15
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-27
67/Al-Mulk-27: Ketika mereka melihat azab (pada hari kiamat) sudah dekat, muka orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan (kepada mereka) inilah (azab) yang dahulunya kamu selalu meminta-mintanya.
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-28
67/Al-Mulk-28: Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku atau memberi rahmat kepada kami, (maka kami akan masuk surga), tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari siksa yang pedih?"
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-29
67/Al-Mulk-29: Katakanlah: "Dialah Allah Yang Maha Penyayang kami beriman kepada-Nya dan kepada-Nya-lah kami bertawakkal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata".
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-30
67/Al-Mulk-30: Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering; maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu?".

Al-Qalam

Dengar Quran: 68/Al-Qalam-1
68/Al-Qalam-1: Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis,
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-2
68/Al-Qalam-2: berkat nikmat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang gila.
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-3
68/Al-Qalam-3: Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya.
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-4
68/Al-Qalam-4: Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-5
68/Al-Qalam-5: Maka kelak kamu akan melihat dan mereka (orang-orang kafir)pun akan melihat,
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-6
68/Al-Qalam-6: siapa di antara kamu yang gila.
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-7
68/Al-Qalam-7: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Paling Mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya; dan Dialah Yang Paling Mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-8
68/Al-Qalam-8: Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah).
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-9
68/Al-Qalam-9: Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu).
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-10
68/Al-Qalam-10: Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina,
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-11
68/Al-Qalam-11: yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah,
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-12
68/Al-Qalam-12: yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa,
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-13
68/Al-Qalam-13: yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya,
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-14
68/Al-Qalam-14: karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak.
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-15
68/Al-Qalam-15: Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: "(Ini adalah) dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala".
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: