Al-Mursalat 20-50, Noble Qur'an (Juz-29, halaman-581)

Noble Qur'an » Juz-29 » halaman-581
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Mursalat: 77/Al-Mursalat-20, 77/Al-Mursalat-21, 77/Al-Mursalat-22, 77/Al-Mursalat-23, 77/Al-Mursalat-24, 77/Al-Mursalat-25, 77/Al-Mursalat-26, 77/Al-Mursalat-27, 77/Al-Mursalat-28, 77/Al-Mursalat-29, 77/Al-Mursalat-30, 77/Al-Mursalat-31, 77/Al-Mursalat-32, 77/Al-Mursalat-33, 77/Al-Mursalat-34, 77/Al-Mursalat-35, 77/Al-Mursalat-36, 77/Al-Mursalat-37, 77/Al-Mursalat-38, 77/Al-Mursalat-39, 77/Al-Mursalat-40, 77/Al-Mursalat-41, 77/Al-Mursalat-42, 77/Al-Mursalat-43, 77/Al-Mursalat-44, 77/Al-Mursalat-45, 77/Al-Mursalat-46, 77/Al-Mursalat-47, 77/Al-Mursalat-48, 77/Al-Mursalat-49, 77/Al-Mursalat-50, Noble Qur'an, Juz-29, halaman-581, Al-Mursalat 20-50
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-20
77/Al-Mursalat-20: Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina?
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-21
77/Al-Mursalat-21: kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh (rahim),
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-22
77/Al-Mursalat-22: sampai waktu yang ditentukan,
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-23
77/Al-Mursalat-23: lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah sebaik-baik yang menentukan.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-24
77/Al-Mursalat-24: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-25
77/Al-Mursalat-25: Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul,
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-26
77/Al-Mursalat-26: orang-orang hidup dan orang-orang mati?
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-27
77/Al-Mursalat-27: dan Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan Kami beri minum kamu dengan air tawar?
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-28
77/Al-Mursalat-28: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-29
77/Al-Mursalat-29: (Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat): "Pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-30
77/Al-Mursalat-30: Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang,
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-31
77/Al-Mursalat-31: yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka".
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-32
77/Al-Mursalat-32: Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-33
77/Al-Mursalat-33: Seolah-olah ia iringan unta yang kuning.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-34
77/Al-Mursalat-34: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-35
77/Al-Mursalat-35: Ini adalah hari, yang mereka tidak dapat berbicara (pada hari itu),
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-36
77/Al-Mursalat-36: dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka (dapat) minta uzur.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-37
77/Al-Mursalat-37: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-38
77/Al-Mursalat-38: Ini adalah hari keputusan; (pada hari ini) Kami mengumpulkan kamu dan orang-orang terdahulu.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-39
77/Al-Mursalat-39: Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadap-Ku.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-40
77/Al-Mursalat-40: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-41
77/Al-Mursalat-41: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan (yang teduh) dan (di sekitar) mata-mata air.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-42
77/Al-Mursalat-42: Dan (mendapat) buah-buahan dari (macam-macam) yang mereka ingini.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-43
77/Al-Mursalat-43: (Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan".
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-44
77/Al-Mursalat-44: Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-45
77/Al-Mursalat-45: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-46
77/Al-Mursalat-46: (Dikatakan kepada orang-orang kafir): "Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (di dunia dalam waktu) yang pendek; sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa".
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-47
77/Al-Mursalat-47: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-48
77/Al-Mursalat-48: Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Rukuklah, niscaya mereka tidak mau ruku'.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-49
77/Al-Mursalat-49: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-50
77/Al-Mursalat-50: Maka kepada perkataan apakah selain Al Quran ini mereka akan beriman?
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: