Al-Muzzammil 1-19, Noble Qur'an (Juz-29, halaman-574)

Noble Qur'an » Juz-29 » halaman-574
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Muzzammil: 73/Al-Muzzammil-1, 73/Al-Muzzammil-2, 73/Al-Muzzammil-3, 73/Al-Muzzammil-4, 73/Al-Muzzammil-5, 73/Al-Muzzammil-6, 73/Al-Muzzammil-7, 73/Al-Muzzammil-8, 73/Al-Muzzammil-9, 73/Al-Muzzammil-10, 73/Al-Muzzammil-11, 73/Al-Muzzammil-12, 73/Al-Muzzammil-13, 73/Al-Muzzammil-14, 73/Al-Muzzammil-15, 73/Al-Muzzammil-16, 73/Al-Muzzammil-17, 73/Al-Muzzammil-18, 73/Al-Muzzammil-19, Noble Qur'an, Juz-29, halaman-574, Al-Muzzammil 1-19
direction_left
direction_right

Al-Muzzammil

Dengar Quran: 73/Al-Muzzammil-1
73/Al-Muzzammil-1: Hai orang yang berselimut (Muhammad),
Dengar Quran: 73/Al-Muzzammil-2
73/Al-Muzzammil-2: bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya),
Dengar Quran: 73/Al-Muzzammil-3
73/Al-Muzzammil-3: (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit.
Dengar Quran: 73/Al-Muzzammil-4
73/Al-Muzzammil-4: atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan.
Dengar Quran: 73/Al-Muzzammil-5
73/Al-Muzzammil-5: Sesungguhnya Kami akan menurunkan kapadamu perkataan yang berat.
Dengar Quran: 73/Al-Muzzammil-6
73/Al-Muzzammil-6: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyu') dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
Dengar Quran: 73/Al-Muzzammil-7
73/Al-Muzzammil-7: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang (banyak).
Dengar Quran: 73/Al-Muzzammil-8
73/Al-Muzzammil-8: Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan.
Dengar Quran: 73/Al-Muzzammil-9
73/Al-Muzzammil-9: (Dialah) Tuhan masyrik dan maghrib, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung.
Dengar Quran: 73/Al-Muzzammil-10
73/Al-Muzzammil-10: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
Dengar Quran: 73/Al-Muzzammil-11
73/Al-Muzzammil-11: Dan biarkanlah Aku (saja) bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
Dengar Quran: 73/Al-Muzzammil-12
73/Al-Muzzammil-12: Karena sesungguhnya pada sisi Kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala.
Dengar Quran: 73/Al-Muzzammil-13
73/Al-Muzzammil-13: Dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
Dengar Quran: 73/Al-Muzzammil-14
73/Al-Muzzammil-14: Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.
Dengar Quran: 73/Al-Muzzammil-15
73/Al-Muzzammil-15: Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kamu (hai orang kafir Mekah) seorang Rasul, yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana Kami telah mengutus (dahulu) seorang Rasul kepada Fir'aun.
Dengar Quran: 73/Al-Muzzammil-16
73/Al-Muzzammil-16: Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu Kami siksa dia dengan siksaan yang berat.
Dengar Quran: 73/Al-Muzzammil-17
73/Al-Muzzammil-17: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban.
Dengar Quran: 73/Al-Muzzammil-18
73/Al-Muzzammil-18: Langit(pun) menjadi pecah belah pada hari itu. Adalah janji-Nya itu pasti terlaksana.
Dengar Quran: 73/Al-Muzzammil-19
73/Al-Muzzammil-19: Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka barangsiapa yang menghendaki niscaya ia menempuh jalan (yang menyampaikannya) kepada Tuhannya.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: