ал-Музаммил 1-19, Свещеният Коран (Джуз'-29, страница-574)

ал-Музаммил: 73/ал-Музаммил-1, 73/ал-Музаммил-2, 73/ал-Музаммил-3, 73/ал-Музаммил-4, 73/ал-Музаммил-5, 73/ал-Музаммил-6, 73/ал-Музаммил-7, 73/ал-Музаммил-8, 73/ал-Музаммил-9, 73/ал-Музаммил-10, 73/ал-Музаммил-11, 73/ал-Музаммил-12, 73/ал-Музаммил-13, 73/ал-Музаммил-14, 73/ал-Музаммил-15, 73/ал-Музаммил-16, 73/ал-Музаммил-17, 73/ал-Музаммил-18, 73/ал-Музаммил-19, Свещеният Коран, Джуз'-29, страница-574, ал-Музаммил 1-19
direction_left
direction_right

ал-Музаммил

Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-1
73/ал-Музаммил-1: О, ти, който загръщайки се криеш!
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-2
73/ал-Музаммил-2: Стани през нощта, освен една малка част от нея.
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-3
73/ал-Музаммил-3: През половината (от нощта) или по-малко от това.
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-4
73/ал-Музаммил-4: Или повече от това и чети Корана изразително.
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-5
73/ал-Музаммил-5: Несъмнено Ние скоро ще ти доставим едно тежко слово.
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-6
73/ал-Музаммил-6: Несъмнено ставането (за молитва) нощем (е трудно), но е с по-силно въздействие и е по-подходящо за размисъл.
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-7
73/ал-Музаммил-7: Несъмнено през деня за тебе има заетост.
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-8
73/ал-Музаммил-8: И споменавай името на своя Господ и откъсвайки се от всичко, се отдай на Него.
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-9
73/ал-Музаммил-9: Той (Аллах) е Господа на Изтока и Запада! Няма друг Бог, освен Него. Тогава вземи Него за покровител.
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-10
73/ал-Музаммил-10: И бъди търпелив към онова, което говорят! И се раздели с тях с добро.
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-11
73/ал-Музаммил-11: И остави на Мен отричащите, които живеят в благоденствие, и им дай малко отсрочка.
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-12
73/ал-Музаммил-12: И наистина при Нас има окови (за краката им) и силни пламъци.
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-13
73/ал-Музаммил-13: И храна, която присяда в гърлото, и болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-14
73/ал-Музаммил-14: В този ден, ще се разтресат земята и планините, и ще станат планините купища от пясък.
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-15
73/ал-Музаммил-15: И наистина Ние ви изпратихме Пратеник, ­свидетел за вас, както изпратихме и при Фараона.
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-16
73/ал-Музаммил-16: Но възпротиви се Фараонът на Пратеника и затова силно го сграбчихме.
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-17
73/ал-Музаммил-17: И как ще се предпазите, ако сте неверници, от Деня, в който косите на децата ще побелеят (от страх)?
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-18
73/ал-Музаммил-18: Небето с това (с мощта на този ден) ще се разцепи. И обещанието на Аллах ще се сбъдне.
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-19
73/ал-Музаммил-19: И наистина това е напомняне (поука). И вече, който желае ще поеме по път, водещ към (отдаване на духовното тяло приживе на) своя Господ.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: