ал-Музаммил-1, Сура 73-Загръщащият се (ал-Музаммил) стих-1

73/ал-Музаммил-1: О, ти, който загръщайки се криеш! (българската транслитерация: Я eйюхeл муззeммил(муззeммилу).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Музаммил-1
Сура 73-Загръщащият се (ал-Музаммил) стих-1

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ
българската транслитерация: Я eйюхeл муззeммил(муззeммилу).
О, ти, който загръщайки се криеш!ал-Музаммил: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: