ат-Такасур, Сура Преумножаването (Коран: Сура 102-ат-Такасур)

102/ат-Такасур-1: Eлхакумут тeкасур(тeкасуру)., 102/ат-Такасур-2: Хaтта зуртумул мeкабир(мeкабирe)., 102/ат-Такасур-3: Кeлля сeуфe тa’лeмун(тa’лeмунe).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ат-Такасур, Сура Преумножаването (Коран: Сура 102-ат-Такасур)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 102/ат-Такасур-1
102/ат-Такасур-1: И хваленето с изобилието ( на блага, имущество, деца) ви увлече.
Слушайте Коран: 102/ат-Такасур-2
102/ат-Такасур-2: Даже и посощението на гробовете (на починалите ви, с тяхното множество)
Слушайте Коран: 102/ат-Такасур-3
102/ат-Такасур-3: И не! Скоро ще узнаете.
Слушайте Коран: 102/ат-Такасур-4
102/ат-Такасур-4: И отново не! (Че това не е така) Скоро ще узнаете.
Слушайте Коран: 102/ат-Такасур-5
102/ат-Такасур-5: И не, ако знаехте с близкото (достоверното) знание.
Слушайте Коран: 102/ат-Такасур-6
102/ат-Такасур-6: И неизбежно ще видите джахим (пламтящия огън).
Слушайте Коран: 102/ат-Такасур-7
102/ат-Такасур-7: После наистина ще го видите с по-близкото знание (с очите си).
Слушайте Коран: 102/ат-Такасур-8
102/ат-Такасур-8: И после наистина ще бъдете разпитани в Съдния Ден от дадените ви блага.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: