Йа Син 28-40, Свещеният Коран (Джуз'-23, страница-442)

Йа Син: 36/Йа Син-28, 36/Йа Син-29, 36/Йа Син-30, 36/Йа Син-31, 36/Йа Син-32, 36/Йа Син-33, 36/Йа Син-34, 36/Йа Син-35, 36/Йа Син-36, 36/Йа Син-37, 36/Йа Син-38, 36/Йа Син-39, 36/Йа Син-40, Свещеният Коран, Джуз'-23, страница-442, Йа Син 28-40
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 36/Йа Син-28
36/Йа Син-28: И не изпратихме след него, срещу народа му войски от небето.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-29
36/Йа Син-29: (Тяхното наказание) бе само един Вик (мощна звукова вълна). И тогава те бяха изгаснали!
Слушайте Коран: 36/Йа Син-30
36/Йа Син-30: И, горко на тези раби! И нито един пратеник дошъл при тях, не бе оставен без да се подиграе с него (със всички пратеници се подиграха).
Слушайте Коран: 36/Йа Син-31
36/Йа Син-31: Нима не виждат колко поколения преди тях погубихме и как те (погубените) не се завърнаха при тях.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-32
36/Йа Син-32: И когато всички бъдат събрани при Нас (и те) ще бъдат доведени.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-33
36/Йа Син-33: И мъртвата земя е едно знамение (чудо) за тях. Ние я съживихме и извадихме от нея зърна. И така те от това ядат.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-34
36/Йа Син-34: И направихме (изградихме) там градини с фурми и грозде, и накарахме да бликнат извори.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-35
36/Йа Син-35: За да ядат от техните продукти (плодове) и от онова, което със своите ръце придобиват. Не ще ли бъдат още признателни?
Слушайте Коран: 36/Йа Син-36
36/Йа Син-36: Пречист е Той (Аллах), който сътвори по двойки всичко от онова, което земята отглежда, и от техните души, и от онова, което още не знаят!
Слушайте Коран: 36/Йа Син-37
36/Йа Син-37: И нощта е едно знамение (поука) за тях. Отделяме (взимаме) от нея деня. Тогава те остават в тъмното!
Слушайте Коран: 36/Йа Син-38
36/Йа Син-38: И слънцето, плавно върви към своето местопребивание (орбита). Така е отредил Всемогъщия, Всезнаещия Аллах.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-39
36/Йа Син-39: И луната, отредихме и фази, докато заприлича на изсъхнала клонка фурма (от пълнолуние до полумесец).
Слушайте Коран: 36/Йа Син-40
36/Йа Син-40: И не е възможно слънцето да настигне луната, нито нощта да изпревари деня. И всички по своята орбита плават.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: