Йа Син 13-27, Свещеният Коран (Джуз'-22, страница-441)

Йа Син: 36/Йа Син-13, 36/Йа Син-14, 36/Йа Син-15, 36/Йа Син-16, 36/Йа Син-17, 36/Йа Син-18, 36/Йа Син-19, 36/Йа Син-20, 36/Йа Син-21, 36/Йа Син-22, 36/Йа Син-23, 36/Йа Син-24, 36/Йа Син-25, 36/Йа Син-26, 36/Йа Син-27, Свещеният Коран, Джуз'-22, страница-441, Йа Син 13-27
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 36/Йа Син-13
36/Йа Син-13: И дай им пример с жителите на онова селище. При тях бяха дошли пратеници!
Слушайте Коран: 36/Йа Син-14
36/Йа Син-14: Бяхме им изпратили двама (пратеници), но и двамата ги взеха за лъжци. Тогава ги подкрепихме с трети (пратеник) и тогава рекоха: “Наистина ние сме изпратени за вас.”
Слушайте Коран: 36/Йа Син-15
36/Йа Син-15: И рекоха те: “Вие сте само хора като нас. И Всемилостивия не е низпослал нищо. Вие само лъжете.”
Слушайте Коран: 36/Йа Син-16
36/Йа Син-16: Рекоха (пратениците): “Нашият Господ знае, че наистина сме изпратени за вас.”
Слушайте Коран: 36/Йа Син-17
36/Йа Син-17: И върху нас освен ясното послание (съобщаване) няма друго нещо (отговорност)”.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-18
36/Йа Син-18: И рекоха: “Наистина получихме злочестие от вас. И ако наистина не престанете (не спрете), ще ви пребием с камъни и наистина ще ви сполети болезнено мъчение от нас.”
Слушайте Коран: 36/Йа Син-19
36/Йа Син-19: Рекоха (пратениците): “Злочестието ви е (от самите) вас. И когато ви се спомене прославяне (ли е злочестие) ? Вие сте престъпващи хора.”
Слушайте Коран: 36/Йа Син-20
36/Йа Син-20: И се стече мъж от другия край на града. И рече: “О, народе мой, последвайте изпратените (за вас) пратеници!
Слушайте Коран: 36/Йа Син-21
36/Йа Син-21: Последвайте ги тези, които не търсят отплата от вас. И те са напътващите към Аллах (достигнали и помагащи за доближаване към Аллах)!
Слушайте Коран: 36/Йа Син-22
36/Йа Син-22: И аз, защо да не стана раб на Онзи, Който ме е сътворил? И вие при Него ще бъдете върнати.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-23
36/Йа Син-23: Нима ми трябват други богове, освен Него? И Ако Всемилостивия ми пожелае беда, тяхното застъпничество не ще ме избави (спаси) с нищо. И те не могат да ме спасят.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-24
36/Йа Син-24: Ако беше така (ако вярвах в идоли) тогава наистина аз щях да съм в явна заблуда.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-25
36/Йа Син-25: И наистина аз повярвах във вашия Господ. Чуйте ме тогава.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-26
36/Йа Син-26: (На него) му се каза: “Влез в Рая!” И рече той: “Ах, само да знаеше моят народ”.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-27
36/Йа Син-27: Как заради това, ме опрости моят Господ и ме стори от удостоените (само да знаеха).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: