Ya-Sin 13-27, de Heilige Koran (Djuz'-22, Pagina-441)

Ya-Sin: 36/Ya-Sin-13, 36/Ya-Sin-14, 36/Ya-Sin-15, 36/Ya-Sin-16, 36/Ya-Sin-17, 36/Ya-Sin-18, 36/Ya-Sin-19, 36/Ya-Sin-20, 36/Ya-Sin-21, 36/Ya-Sin-22, 36/Ya-Sin-23, 36/Ya-Sin-24, 36/Ya-Sin-25, 36/Ya-Sin-26, 36/Ya-Sin-27, de Heilige Koran, Djuz'-22, Pagina-441, Ya-Sin 13-27
direction_left
direction_right
Luister Koran: 36/Ya-Sin-13
36/Ya-Sin-13: En geef hen een voorbeeld: de bewoners van de stad toen de gezanten tot haar kwamen.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-14
36/Ya-Sin-14: Toen Wij er twee tot hen zonden, waarop zij hen loochenden, toen versterkten Wij (hen) met een derde. Zij zeiden toen: "Voorwaar, wij zijn gezanten voor jullie."
Luister Koran: 36/Ya-Sin-15
36/Ya-Sin-15: Zij zeiden: "Jullie zijn slechts mensen zoals wij en de Erbarmer heeft niets neergezonden, jullie doen niets anders dan liegen."
Luister Koran: 36/Ya-Sin-16
36/Ya-Sin-16: Zij zeiden: "Voorwaar, onze Heer weet dat wij zeker gezanten voor jullie zijn.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-17
36/Ya-Sin-17: En onze taak is slechts het overbrengen van de duidelijke verkondiging.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-18
36/Ya-Sin-18: Zij zeiden: "Voorwaar, wij zien een kwaad lot in jullie, als jullie dan niet ophouden, dan zullen wij jullie zeker stenigen en dan zal jullie zeker een pijnlijke bestraffing van ons treffen."
Luister Koran: 36/Ya-Sin-19
36/Ya-Sin-19: Zij zeiden: "Jullie kwade lot ligt bij jullie zelf, is het omdat jullie vermaand worden? Nee, jullie zijn een buitensporig volk."
Luister Koran: 36/Ya-Sin-20
36/Ya-Sin-20: En uit het verste gedeelte van de stad kwam een man aangesneld, die zei: "O mijn volk, volgt de gezanten.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-21
36/Ya-Sin-21: Volgt hen die geen beloning van jullie vragen en rechtgeleiden zijn.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-22
36/Ya-Sin-22: En waarom zou ik niet Hem aanbidden Die mij heeft geschapen? En tot Hem worden jullie teruggekeerd.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-23
36/Ya-Sin-23: Hoe zou ik dan naast Hem goden kunnen nemen? Als de Barmhartige voor mij tegenspoed zou wensen, dan zou hun voorspraak mij niets baten en mij niet redden.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-24
36/Ya-Sin-24: Voorwaar, dan zou ik zeker in duidelijke dwaling verkeren.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-25
36/Ya-Sin-25: Voorwaar, ik geloof in jullie Heer, luistert daarom."
Luister Koran: 36/Ya-Sin-26
36/Ya-Sin-26: Er werd gezegd: "Treed het Paradijs binnen." Hij zei: "O wee, wist mijn volk maar.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-27
36/Ya-Sin-27: Wat mijn Heer mij heeft vergeven en mij tot één van de geëerden heeft gemaakt!"
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: