Al-Ahzab 55-62, de Heilige Koran (Djuz'-22, Pagina-426)

Al-Ahzab: 33/Al-Ahzab-55, 33/Al-Ahzab-56, 33/Al-Ahzab-57, 33/Al-Ahzab-58, 33/Al-Ahzab-59, 33/Al-Ahzab-60, 33/Al-Ahzab-61, 33/Al-Ahzab-62, de Heilige Koran, Djuz'-22, Pagina-426, Al-Ahzab 55-62
direction_left
direction_right
Luister Koran: 33/Al-Ahzab-55
33/Al-Ahzab-55: Het is geen zonde voor hen (vrouwen van de Profeet) om met hun vaders, hun zonen, hun broeders, de zonen van hun broeders, de zonen van hun zusters en hun vrouwen, en met de slavinnen waar zij over beschikken (om zonder gebruikmaking van een afscherming tot anderen te spreken). En vreest Allah. Voorwaar, Allah is Getuige over alle zaken.
Luister Koran: 33/Al-Ahzab-56
33/Al-Ahzab-56: Voorwaar, Allah geeft Barmhartigheid en Zijn Engelen smeken om vergeving voor de Profeet. O jullie die geloven, smeekt om genade voor hem en spreekt de vredewens over hem uit.
Luister Koran: 33/Al-Ahzab-57
33/Al-Ahzab-57: Voorwaar, degenen die Allah en Zijn Boodschapper beledigen: Allah zal hen vervloeken in deze wereld en in het Hiernamaals en Hij zai voor hen een vernederende bestraffing bereiden.
Luister Koran: 33/Al-Ahzab-58
33/Al-Ahzab-58: En degenen die de gelovige mannen en de gelovige vrouwen kwetsen, zonder dat zij iets (slechts) hebben verricht: voorzeker, zij hebben laster en een duidelijke zonde op zich geladen.
Luister Koran: 33/Al-Ahzab-59
33/Al-Ahzab-59: O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden (Djilbâb) over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.
Luister Koran: 33/Al-Ahzab-60
33/Al-Ahzab-60: Als de huichelaars, en degenen in wier harten een ziekte is, en de lasteraars in Medinah, niet ophouden, dan zullen Wij jou tegen hen maatregelen laten nemen. Daarna zullen zij daar niet jouw buren zijn, behalve even.
Luister Koran: 33/Al-Ahzab-61
33/Al-Ahzab-61: Vervloekten zijn zij. Waar zij ook worden aangetroffen: grijpt hen en doodt hen.
Luister Koran: 33/Al-Ahzab-62
33/Al-Ahzab-62: Als de handelwijze van Allah met de voorafgaanden. En jij zal in de handelwijze van Allah nooit een verandering aantreffen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: