Al-Ahzab 51-54, de Heilige Koran (Djuz'-22, Pagina-425)

Al-Ahzab: 33/Al-Ahzab-51, 33/Al-Ahzab-52, 33/Al-Ahzab-53, 33/Al-Ahzab-54, de Heilige Koran, Djuz'-22, Pagina-425, Al-Ahzab 51-54
direction_left
direction_right
Luister Koran: 33/Al-Ahzab-51
33/Al-Ahzab-51: Jij mag uitstel geven aan wie van hen jij wenst en jij mag tot jou nemen wie jij wenst. En naar wie jouw hart uitgaat van hen van wie jij afstand hebt genomen; er is voor jou geen zonde in. Dat is de verkoeling der ogen meer nabij. Laten zij dan niet treuren en laten zij tevreden zijn met wat jij hen allen hebt gegeven. En Allah kent wat in jullie harten is. En Allah is Alwetend, Zachtmoedig.
Luister Koran: 33/Al-Ahzab-52
33/Al-Ahzab-52: Daarna (O Moehammad), zijn de (andere) vrouwen niet toegestaan en ook niet dat jij hen vervangt door (andere) echtgenotes, ook al wordt jij aangetrokken door hun schoonheid, behalve de slavinnen waar jij over beschikt. En Allah waakt over alle zaken.
Luister Koran: 33/Al-Ahzab-53
33/Al-Ahzab-53: O jullie die geloven, gaat de huizen van de Profeet niet binnen, behalve als jullie toestemming is gegeven om er te eten, zonder er de etenstijd af te wachten. Maar wanneer jullie worden uitgenodigd, gaat er dan naar binnen, en wanneer jullie dan hebben gegeten, verspreidt jullie dan. En blijft niet met elkaar zitten praten. Dat zou lastig voor de Profeet zijn en hij zou in verlegenheid gebracht worden. Allah schaamt zich niet voot de Waarheid. En wanneer jullie hun (de vrouwen van de Profeet) om iets vragen, vraagt het dan van achter de afscheiding. Dat is reiner voor jullie harten en voor hun harten. En jullie mogen de Boodschapper van Allah niet kwetsen en jullie mogen nooit na hem één van zijn echtgenotes huwen. Voorwaar, dat is bij Allah een grote zonde.
Luister Koran: 33/Al-Ahzab-54
33/Al-Ahzab-54: Of jullie iets openlijk doen, of het verbergen: voorwaar, Allah is Alwetend over alle zaken.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: