Al-Ahzab 36-43, de Heilige Koran (Djuz'-22, Pagina-423)

Al-Ahzab: 33/Al-Ahzab-36, 33/Al-Ahzab-37, 33/Al-Ahzab-38, 33/Al-Ahzab-39, 33/Al-Ahzab-40, 33/Al-Ahzab-41, 33/Al-Ahzab-42, 33/Al-Ahzab-43, de Heilige Koran, Djuz'-22, Pagina-423, Al-Ahzab 36-43
direction_left
direction_right
Luister Koran: 33/Al-Ahzab-36
33/Al-Ahzab-36: En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn Boodschapper een zaak hebben besloten, om een andere keuze te maken in hun zaak. En wie Allah en Zijn Boodschapper niet gehoorzaamt: waarlijk, hij verkeert in duidelijke dwaling.
Luister Koran: 33/Al-Ahzab-37
33/Al-Ahzab-37: En (gedenk) toen jij (O Moehammad) zei tot degene die door Allah begenadigd was en aan wie jij genade had gegeven: "Hou jouw echtgenote bij jou, en vrees Allah." Toen jij in je hart verborgen hield wat Allah openbaar wilde maken, en jij de mensen vreesde, terwijl Allah er meer recht op had dat je Hem vreesde. Toen Zaid geen behoefte meer aan haar had, toen hebben Wij jou met haar gehuwd, zodat er voor de gelovigen geen belemmering zou bestaan met betrekking tot de (voormalige) vrouwen van hun aangenomen kinderen, wanneer zij geen behoefte meer aan hen hebben. En het bevel van Allah wordt uitgevoerd.
Luister Koran: 33/Al-Ahzab-38
33/Al-Ahzab-38: Er is voor de Profeet geen probleem in wat Allah hem verplicht heeft. Dat is de handelwijze van Allah zoals die reeds gold voor de voorafgaanden (Profeten). En het bevel van Allah is een vaststaande beschikking.
Luister Koran: 33/Al-Ahzab-39
33/Al-Ahzab-39: (Zij waren) degenen die de Boodschappen van Allah verkondigden en die Hem vreesden en die niemand vreesden dan Allah. En Allah is voldoende als Berekenaar.
Luister Koran: 33/Al-Ahzab-40
33/Al-Ahzab-40: Moehammad is niet de vader van één van jullie mannen, maar hij is de Boodschapper van Allah en de laatste van de Profeten. En Allah is Alwetend over alle zaken.
Luister Koran: 33/Al-Ahzab-41
33/Al-Ahzab-41: O jullie die geloven, gedenkt Allah veelvuldig!
Luister Koran: 33/Al-Ahzab-42
33/Al-Ahzab-42: En prijst Zijn Glorie in de ochtend en in de avond.
Luister Koran: 33/Al-Ahzab-43
33/Al-Ahzab-43: Hij is Degene Die jullie Barmhartigheid schenkt en Zijn Engelen (smeken om vergeving voor jullie), opdat Hij jullie uit de duisternissen naar het licht zal brengen, en Hij is voor de gelovigen Meest Barmhartig.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: