Saba 15-22, de Heilige Koran (Djuz'-22, Pagina-430)

Saba: 34/Saba-15, 34/Saba-16, 34/Saba-17, 34/Saba-18, 34/Saba-19, 34/Saba-20, 34/Saba-21, 34/Saba-22, de Heilige Koran, Djuz'-22, Pagina-430, Saba 15-22
direction_left
direction_right
Luister Koran: 34/Saba-15
34/Saba-15: En voorzeker, voor (het volk van) Saba' is er in hun woonplaatsen een teken: twee tuinen, aan de rechterzijde en aan de linkerzijde (van de vallei). (Wij zeiden hen:) "Eet van de voorzieningen van jullie Heer en weest Hem dankbaar. (Het is) een welvarend land en een Vergevensgezinde Heer."
Luister Koran: 34/Saba-16
34/Saba-16: Daarna wendden zij zich af, waarop Wij een vernietigende overstroming over hen brachten. En Wij vervingen hun twee tuinen door twee tuinem met bittere vruchten en tamariskbomen en een klein aantal lotusbomen.
Luister Koran: 34/Saba-17
34/Saba-17: Zo vergolden wij hun omdat zij ongelovigen waren. En Wij vergelden niemand dan de ondankbaren.
Luister Koran: 34/Saba-18
34/Saba-18: En Wij maakten tussen hen en de steden die Wij hadden gezegend, duidelijk zichtbare steden en Wij maakten daarlangs een reis mogelijk. Reist daarlangs in veiligheid, dag en nacht.
Luister Koran: 34/Saba-19
34/Saba-19: En zij zeiden: "Onze Heer, maak onze reis lang." En zij deden zichzelf onrecht aan en Wij maakten hen tot onderwerp van gesprek. En Wij verspreidden hen geheel uit elkaar. Voorwaar, daarin zijn zeker tekenen voor iedere geduldige dankbare.
Luister Koran: 34/Saba-20
34/Saba-20: En voorzeker, de veronderstelling van Iblîs over hen werd bewaarheid, want zij volgden hem, met uitzondering van een groep gelovigen.
Luister Koran: 34/Saba-21
34/Saba-21: En hij (Iblîs) had geen macht over hen, (maar het was zo) opdat Wij degenen die in het Hiernamaals geloven zouden onderscheiden van degenen die daarover in twijfel verkeren. En jouw Heer is de Waker over alle zaken.
Luister Koran: 34/Saba-22
34/Saba-22: Zeg: "'Roept degenen op, die jullie beweren (als goden) naast Allah te zijn." Zij hebben zelfs over het gewicht van een mosterdzaadje in de hemelen en op de aarde geen macht en zij hebben daarin geen aandeel. En Hij heeft onder hen geen helper.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: