Саба 15-22, Свещеният Коран (Джуз'-22, страница-430)

Саба: 34/Саба-15, 34/Саба-16, 34/Саба-17, 34/Саба-18, 34/Саба-19, 34/Саба-20, 34/Саба-21, 34/Саба-22, Свещеният Коран, Джуз'-22, страница-430, Саба 15-22
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 34/Саба-15
34/Саба-15: И кълна се, че за народа на Себе имаше знамение в неговата земя, две градини, отдясно и отляво (за пример): “Яжте от даровете на вашия Господ и Му бъдете признателни! И (то) е прекрасно място и (Аллах) е опрощаващ Господар!”
Слушайте Коран: 34/Саба-16
34/Саба-16: Но въпреки това те се отвърнаха и така им изпратихме пороя от бентовете, и заменихме (превърнахме) техните градини с две градини, с дъвета без плодове, с даващи горчиви плодове и съвсем малко бодливи храсти.
Слушайте Коран: 34/Саба-17
34/Саба-17: И ето така с това ги наказахме за тяхното неверие. Нима наказваме други, освен неверниците?
Слушайте Коран: 34/Саба-18
34/Саба-18: И устроихме между тях и страните, на които дадохме блага в изобилие, едно след друго (близки) селища. И отмерихме пътища между тях, (и казахме): “Движете се там нощем и денем в сигурност!”
Слушайте Коран: 34/Саба-19
34/Саба-19: Но те: “Господи, увеличи разстоянията в нашите пътувания!” И угнетиха самите себе си. И ги сторихме предания (от поколения на поколения). И напълно ги разпиляхме на парчета. И наистина в това има знамения (поуки) за всеки многотърпелив, признателен.
Слушайте Коран: 34/Саба-20
34/Саба-20: И кълна се, че Иблис (дяволът, сатаната) изпълни своя замисъл (своята цел) спрямо тях, и така те го последваха, освен една група от вярващите (желащи да срещнат Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 34/Саба-21
34/Саба-21: А той нямаше власт (влияние) над тях. И само за да узнаем (ги изпитахме с Иблис) кой вярва в сетния ден (желае да отдаде духа си приживе на Аллах) и кой се съмнява (в срещата с Лика). И твоят Господ е пазител над всяко нещо.
Слушайте Коран: 34/Саба-22
34/Саба-22: Призовете онези, които ценяхте (и признавахте за богове), освен Аллах! Те нищо не владеят, дори с тежест на прашинка, нито на небесата, нито на земята, и нямат съучастие там, и няма Той (Аллах) помощник сред тях.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: