Свещеният Коран (Джуз'-22, страница-434), Саба 49-54, Фатир 1-3

Саба: 34/Саба-49, 34/Саба-50, 34/Саба-51, 34/Саба-52, 34/Саба-53, 34/Саба-54, Фатир: 35/Фатир-1, 35/Фатир-2, 35/Фатир-3, Свещеният Коран, Джуз'-22, страница-434, Саба 49-54, Фатир 1-3
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 34/Саба-49
34/Саба-49: Кажи им: “Истината дойде и лъжата не може да проблесне, нито да възстанови отново.”
Слушайте Коран: 34/Саба-50
34/Саба-50: Кажи им: “Ако съм в заблуда, то аз заблуждавам себе си и съм само в своя вреда, а ако съм напътен от Аллах, то това е само, заради разкритията на моя Господ. Той е всечуващ и най-близък.”
Слушайте Коран: 34/Саба-51
34/Саба-51: И да бе ги видял как се ужасяват, а вече няма изход, и те бяха грабнати от близко (до Ада) място.
Слушайте Коран: 34/Саба-52
34/Саба-52: И казаха: “Повярвахме в Него!” И как се сдобиха (с вяра) от толкова далечно място (от заблудата)?
Слушайте Коран: 34/Саба-53
34/Саба-53: А преди това го отричаха и само говореха (предполагаха) за неведомото от далечно място (от заблудата си).
Слушайте Коран: 34/Саба-54
34/Саба-54: И се разделиха те и техните желания, както бе направено преди и с подобните на тях. И наистина те бяха в обезпокояващо, дълбоко съмнение.

Фатир

Слушайте Коран: 35/Фатир-1
35/Фатир-1: Славата е на Аллах, Твореца на небесата и на земята, Който сътвори ангелите с по две, по три и по четири крила и ги стори пратеници! Той увеличава в творението, каквото пожелае. И наистина Аллах има сила над всяко нещо.
Слушайте Коран: 35/Фатир-2
35/Фатир-2: И ако Той реши да отвори (разшири) от милостта си за хората, то никой не може да го възпре, и каквото Той задържи, никой после не може да го изпрати (пусне). И Той е Всемогъщия, Премъдрия.
Слушайте Коран: 35/Фатир-3
35/Фатир-3: О, хора, споменавайте благодатта на Аллах над вас! И има ли друг творец, освен Аллах, който да ви препитава и от небето, и от земята? Няма друг бог, освен Него! Тогава как бивате отвърнати (от вярата)?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: