Саба 32-39, Свещеният Коран (Джуз'-22, страница-432)

Саба: 34/Саба-32, 34/Саба-33, 34/Саба-34, 34/Саба-35, 34/Саба-36, 34/Саба-37, 34/Саба-38, 34/Саба-39, Свещеният Коран, Джуз'-22, страница-432, Саба 32-39
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 34/Саба-32
34/Саба-32: А горделивите се обръщат към слабите: “След като напътсвието дойде при вас, нима се отвърнахте заради нас? Не, вие (самите) бяхте престъпили.”
Слушайте Коран: 34/Саба-33
34/Саба-33: И слабите към горделивите: “Не, вашето лукавство бе и денем и нощем, и ни повелявахте да отричаме Аллах и да сторваме Негови подобия.” И прикриват съжалението си, щом видят мъчението. И сложихме оковите на вратовете на неверниците. И нима те ще бъдат наказани за друго, освен за делата си?
Слушайте Коран: 34/Саба-34
34/Саба-34: И няма нито едно място, където да не сме изпратили предупредител. И живеещите там в охолство не казаха нищо друго, освен : “И наистина ние не вярваме в онова, с което сте изпратени.”
Слушайте Коран: 34/Саба-35
34/Саба-35: И също казаха: “Ние сме повече и с имоти и с деца, и ние не ще бъдем наказани с мъчение.”
Слушайте Коран: 34/Саба-36
34/Саба-36: Кажи им: “И наистина Моят Господ увеличава и намалява препитанието комуто пожелае. Ала повечето хора не знаят.”
Слушайте Коран: 34/Саба-37
34/Саба-37: Нито имотите ви, нито вашите деца ще ви приближат към Нас, освен онези, които вярват и вършат праведни дела (изчистващи пороците от душата). Именно за тях ще има умножена награда за делата им и във високите постове ще бъдат в сигурност.
Слушайте Коран: 34/Саба-38
34/Саба-38: А които се стараят да обезсилят (да отсъдят) Нашите знамения, те в мъчение ще бъдат доведени.
Слушайте Коран: 34/Саба-39
34/Саба-39: Кажи им: “И наистина Моят Господ увеличава и намалява препитанието на когото пожелае от Своите раби. И каквото раздадете, Той ви го връща. Той е най-добрият от даващите препитание.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: