ал-Ахзаб 55-62, Свещеният Коран (Джуз'-22, страница-426)

ал-Ахзаб: 33/ал-Ахзаб-55, 33/ал-Ахзаб-56, 33/ал-Ахзаб-57, 33/ал-Ахзаб-58, 33/ал-Ахзаб-59, 33/ал-Ахзаб-60, 33/ал-Ахзаб-61, 33/ал-Ахзаб-62, Свещеният Коран, Джуз'-22, страница-426, ал-Ахзаб 55-62
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-55
33/ал-Ахзаб-55: И няма грях за (жените на Пророка) да се показват пред бащите им, синовете им, братята им, синовете на братята им, синовете на сестрите им, пред жените (вярващи) и пред владените от техните десници. И бъдете притежатели на таква (богобоязън; бойте се да не изгубите милостта на Аллах)! Наистина Аллах на всяко нещо е свидетел.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-56
33/ал-Ахзаб-56: Наистина Аллах и Неговите ангели благославят Пророка. О, вярващи (желаещи да достигнат Лика на Аллах приживе), благославяйте Го и вие, и Го благославяйте с отдаденост (към Него)!
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-57
33/ал-Ахзаб-57: А които огорчават Аллах и Неговия Пратеник, Аллах ги проклина и в земния живот и в отвъдния, и за тях приготви унизително мъчение.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-58
33/ал-Ахзаб-58: И които огорчават вярващите мъже и жени незаслужено, то те се нагърбват с клевета и явен грях.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-59
33/ал-Ахзаб-59: О, Пророче, кажи на съпругите си и на дъщерите си, и на жените на вярващите, да се покрият (с покривалата си). Това е по-подходящото за тях, за да бъдат разпознати и да не ги огорчават. И Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-60
33/ал-Ахзаб-60: И ако лицемерите и онези, в чиито сърца има болест, и разпространителите на слухове в града не престанат, то ще те подбудим срещу тях. После там, освен кратко време, не ще могат да съжителстват с теб.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-61
33/ал-Ахзаб-61: И прокълнатите, където и да бъдат намерени, ще бъдат сграбчени и напълно изтребени.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-62
33/ал-Ахзаб-62: Такъв е обичаят на Аллах и спрямо отминалите преди, и не ще откриеш промяна в системата на Аллах.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: