Фатир 4-11, Свещеният Коран (Джуз'-22, страница-435)

Фатир: 35/Фатир-4, 35/Фатир-5, 35/Фатир-6, 35/Фатир-7, 35/Фатир-8, 35/Фатир-9, 35/Фатир-10, 35/Фатир-11, Свещеният Коран, Джуз'-22, страница-435, Фатир 4-11
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 35/Фатир-4
35/Фатир-4: И ако теб те отричат (взимат за лъжец), то и другите пратеници преди теб бяха назовани лъжци. При Аллах ще бъдат върнати повелите (делата).
Слушайте Коран: 35/Фатир-5
35/Фатир-5: О, хора, и наистина обещанието на Аллах е истинно. Тогава внимавайте да не ви подмами земният живот и измамниците да не ви подмамят с Аллах!
Слушайте Коран: 35/Фатир-6
35/Фатир-6: Наистина Сатаната е ваш враг. Тогава го приемете като такъв! Той призовава своите последователи, само и само за да станат обитатели на Пламъците (Ада).
Слушайте Коран: 35/Фатир-7
35/Фатир-7: За неверниците, за тях има сурово мъчение, а за вярващите (желаещи Лика на Аллах) и вършещи праведни дела (изчистващи пороците от душата), за тях има опрощение и голяма награда.
Слушайте Коран: 35/Фатир-8
35/Фатир-8: А онези, на които са разкрасени лошите им дела и те им се струват хубави? И ето така Аллах оставя в заблуда когото пожелае и напътва към Себе Си когото пожелае. Затова да не изпитва скръб душата ти по тях! Наистина Аллах най-добре знае какво те вършат.
Слушайте Коран: 35/Фатир-9
35/Фатир-9: И Аллах е, Който праща вятъра и така понася облаците, и после го насочваме към мъртвата земя, и съживяваме с него (с дъжда) земята след нейната смърт. Така ще бъде и възкресението!
Слушайте Коран: 35/Фатир-10
35/Фатир-10: И който търси мощта, то тя принадлежи изцяло на Аллах. Към Него стигат хубавите слова и праведното дело (изчистващо душата), което го издига. А които замислят злини, за тях ще има сурово мъчение. И техните злини ще са напразно.
Слушайте Коран: 35/Фатир-11
35/Фатир-11: И Аллах ви сътвори от пръст, после от частица сперма, и после ви стори по двойки. И никоя жена не може да забременее и да ражда без Неговото знание. И нито се удължава, нито се скъсява живота на някой спрямо записаното в книгата. И наистина това е лесно за Аллах.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: