ал-Ахзаб 36-43, Свещеният Коран (Джуз'-22, страница-423)

ал-Ахзаб: 33/ал-Ахзаб-36, 33/ал-Ахзаб-37, 33/ал-Ахзаб-38, 33/ал-Ахзаб-39, 33/ал-Ахзаб-40, 33/ал-Ахзаб-41, 33/ал-Ахзаб-42, 33/ал-Ахзаб-43, Свещеният Коран, Джуз'-22, страница-423, ал-Ахзаб 36-43
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-36
33/ал-Ахзаб-36: И когато Аллах и Неговият Пратеник отсъдят някакво дело, вярващите мъже и жени нямат право на избор в това дело. А който се противи на Аллах и на Неговия Пратеник, той вече е явна заблуда.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-37
33/ал-Ахзаб-37: И беше казал на онзи, когото Аллах облагодетелства, и ти го облагодетелства: “Задръж съпругата си при себе си (не я оставяй) и бъди притежател таква (богобоязън; бой се да не изгубиш милостта на Аллах)!” И скри в душата си онова, което Аллах разкри и се притесняваше от хората, а Аллах заслужава повече да се притесняваш от Него. И когато Зейд се раздели с тази жена, Ние те оженихме за нея, за да нямат вярващите притеснение със съпругите на осиновените си деца, след като те са се разделили с тях. (И така) повелята на Аллах бе изпълнена.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-38
33/ал-Ахзаб-38: И за Пророка няма труност за онова, което Аллах му е наложил (да изпълни). Такъв бе обичаят на Аллах и спрямо предишните. Повелята на Аллах е само една предопределена (сбъдваща се) съдба.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-39
33/ал-Ахзаб-39: И те (пророците), оповестяват посланията на Аллах и изпитват отдаденост към Него, и не се боят от никого, освен от Аллах. И Аллах е достатъчен за равносметка.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-40
33/ал-Ахзаб-40: Мохамед не е баща на никого от вашите мъже, но е Пратеник на Аллах и е последният от Пророците. И Аллах знае всяко нещо.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-41
33/ал-Ахзаб-41: О, вярващи, споменавайте много (повече от половината на деня) името на Аллах!
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-42
33/ал-Ахзаб-42: И прославяйте Го сутрин и вечер!
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-43
33/ал-Ахзаб-43: Той е, Който за да ви изведе (душите ви) от тъмнина към светлина, ви изпраща салават (светлина), и Той и Неговите ангели. И Той е Милосърден към вярващите.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: