AHZÂB 36-43, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-22, Sayfa-423)

AHZÂB: 33/AHZÂB-36, 33/AHZÂB-37, 33/AHZÂB-38, 33/AHZÂB-39, 33/AHZÂB-40, 33/AHZÂB-41, 33/AHZÂB-42, 33/AHZÂB-43, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-22, Sayfa-423, AHZÂB 36-43
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-36
33/AHZÂB-36: Ve mü’min erkek ve mü’min kadının, Allah ve O’nun Resûl’ü, onlar için bir işin olmasına hükmettiği (karar verdiği) zaman, kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Ve kim, Allah ve O’nun Resûl’üne asi olursa (itaat etmezse), o taktirde apaçık bir dalâlet ile sapmış olur.
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-37
33/AHZÂB-37: Ve Allah’ın, onu ni’metlendirdiği ve senin de kendisini ni’metlendirdiğin kişiye: “Zevceni (kendine) tut (boşama) ve Allah’a karşı takva sahibi ol.” demiştin. Allah’ın açıklayacağı şeyi nefsinde saklıyordun. Ve insanlardan korkuyordun (çekiniyordun). Allah, (Kendisinden) korkman (çekinmen) için daha çok hak sahibidir. Sonra Zeyd, ondan alâkasını kesince onu, seninle evlendirdik ki, evlâtlıklarının kendileriyle ilişkilerini kestikleri (boşadıkları) kadınların evlenmelerinde, mü’minlerin üzerinde bir zorluk olmasın diye. (Böylece) Allah’ın emri yerine getirilmiş oldu.
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-38
33/AHZÂB-38: Nebî için, Allah’ın O’na farz kıldığı şeyi (yerine getirmesinde) O’na bir güçlük yoktur. Daha önce gelip geçenler için de Allah’ın sünneti buydu. Allah’ın emri, taktir edilmiş bir kader idi (yerine getirildi).
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-39
33/AHZÂB-39: Onlar (nebîler, peygamberler), Allah’ın risaletini tebliğ ederler ve O’na huşû duyarlar ve Allah’tan başka hiç kimseden korkmazlar. Ve Allah, hesap görücü olarak kâfidir.
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-40
33/AHZÂB-40: Muhammed (A.S), sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır (değildir). Fakat Allah’ın Resûl’ü ve Nebîler’in (Peygamberler’in) Hatemi’dir (Sonuncusudur). Allah, herşeyi en iyi bilendir.
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-41
33/AHZÂB-41: Ey âmenû olanlar! Allah’ı çok zikirle (günün yarısından fazla) zikredin.
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-42
33/AHZÂB-42: Ve O’nu, sabah akşam tesbih edin.
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-43
33/AHZÂB-43: Sizi (nefsinizin kalbini), karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için, üzerinize salâvât (vasıtasıyla nur) gönderen, O ve O’nun melekleridir ki O, mü’minlere Rahîm(dir). (Rahîm esmasıyla tecelli eden).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: