AHZÂB 44-50, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-22, Sayfa-424)

AHZÂB: 33/AHZÂB-44, 33/AHZÂB-45, 33/AHZÂB-46, 33/AHZÂB-47, 33/AHZÂB-48, 33/AHZÂB-49, 33/AHZÂB-50, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-22, Sayfa-424, AHZÂB 44-50
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-44
33/AHZÂB-44: O’na (Allah’a) kavuştukları gün onların tehiyyeti (mükâfatı) "selâm"dır. Ve onlara kerim (ikram edilen) bir ecir (mükâfat) hazırlanmıştır.
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-45
33/AHZÂB-45: Ey Nebî (Peygamber)! Muhakkak ki Biz, seni şahit, müjdeleyici ve nezir (uyarıcı) olarak gönderdik.
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-46
33/AHZÂB-46: Ve O’nun (Allah’ın) izni ile Allah’a davet eden ve nurlandırıcı sirac (kandil) olarak (gönderdik).
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-47
33/AHZÂB-47: Ve mü’minleri müjdele! Muhakkak ki onlar için Allah’tan büyük fazl vardır.
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-48
33/AHZÂB-48: Ve kâfirlere ve münafıklara itaat etme ve (onların) eziyetlerine aldırma ve Allah’a tevekkül et. Ve Allah, vekil olarak (sana) yeter.
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-49
33/AHZÂB-49: Ey âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler)! Mü’min kadınları nikâh ettiğiniz, sonra da onları temas etmeden önce boşadığınız zaman artık sizin için onun iddetini sayacağınız bir müddeti yoktur. Böylece onları metalandırın (mehirlerini verin) ve onları güzel bir bırakışla boşayın.
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-50
33/AHZÂB-50: Ey Nebî (Peygamber)! Muhakkak ki Biz, ecirlerini (mehirlerini) verdiğin zevcelerini ve elinin (altında) malik olduğun, Allah’ın ganimet olarak sana verdiği (cariyelerini) helâl kıldık. Ve seninle beraber hicret eden amcanın kızları, halanın kızları, dayının kızları, teyzenin kızları ve nefsini Nebî (Peygamber) için hibe eden ve Nebî’nin (Peygamber’in) de onu almak istediği mü’min kadınları, (diğer) mü’minler hariç, sana özel olarak (helâl kıldık). Onlara (diğer mü’minlere) zevceleri ve ellerinin (altında) malik oldukları (cariyeleri) konusunda neyi farz kıldık, Biz biliriz. (Bu), senin üzerine bir zorluk olmaması içindir. Ve Allah, Gafûr’dur (mağfiret eden), Rahîm’dir (Rahîm esmasıyla tecelli eden).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: