SEBE 40-48, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-22, Sayfa-433)

SEBE: 34/SEBE-40, 34/SEBE-41, 34/SEBE-42, 34/SEBE-43, 34/SEBE-44, 34/SEBE-45, 34/SEBE-46, 34/SEBE-47, 34/SEBE-48, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-22, Sayfa-433, SEBE 40-48
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 34/SEBE-40
34/SEBE-40: Ve o gün onların hepsini haşredecek (birarada toplayacak). Sonra meleklerine şöyle buyuracak: "Size tapmış olanlar bunlar mı?"
Kur'an Dinle: 34/SEBE-41
34/SEBE-41: (Melekler) dediler ki: "Sen Sübhan’sın (herşeyden münezzeh, çok yüce). Bizim velîmiz onlar değil, Sensin. Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu, onlara (cinlerin söylediklerine) inananlardır."
Kur'an Dinle: 34/SEBE-42
34/SEBE-42: Artık o gün bir kısmınız diğerlerine fayda ve zarar vermeye malik olamaz (gücü yetmez). Zulmedenlere: "Tekzip etmiş (yalanlamış) olduğunuz ateşin azabını tadın." diyeceğiz.
Kur'an Dinle: 34/SEBE-43
34/SEBE-43: Ve onlara âyetlerimiz açıkça okunduğu zaman: "Bu ancak, babalarınızın tapmış olduğu şeylerden sizi men etmek isteyen bir adamdan başkası değildir." dediler. Ve dediler ki: "Bu, uydurulmuş bir iftiradan başka bir şey değil." Ve kâfirler hak için, onlara (hak) geldiği zaman: "Bu, ancak apaçık bir sihirdir." dediler.
Kur'an Dinle: 34/SEBE-44
34/SEBE-44: Ve Biz, onlara tedris edecekleri (okuyup çalışacakları) kitaplardan vermedik. Ve senden önce onlara bir nezir (de) (uyarıcı peygamber) göndermedik.
Kur'an Dinle: 34/SEBE-45
34/SEBE-45: Ve onlardan öncekiler (de) tekzip ettiler (yalanladılar). Ve onlara verdiğimiz şeylerin onda birine (bile) erişmediler. Buna rağmen resûllerimizi tekzip ettiler (yalanladılar). Bundan sonra inkârım (cezam) nasıl oldu?
Kur'an Dinle: 34/SEBE-46
34/SEBE-46: De ki: "Size sadece tek bir şey vaazediyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkın. Sonra tefekkür edin." Sizin sahibinizde (arkadaşınızda) cinnet (delilik) yoktur. O, ancak sizin için önünüzdeki (gelecek olan) şiddetli azaba (karşı) bir nezirdir (uyarıcı).
Kur'an Dinle: 34/SEBE-47
34/SEBE-47: De ki: "Ben sizden bir ecir (ücret) istemedim. Öyleyse o (ecriniz) sizin olsun. Benim ecrim sadece Allah’a aittir. Ve O, herşeye şahittir."
Kur'an Dinle: 34/SEBE-48
34/SEBE-48: De ki: "Muhakkak ki benim Rabbim hakkı kazefe eder (tecelli ettirir). Bütün gaybleri (tamamiyle) bilendir."
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: