AHZÂB 63-73, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-22, Sayfa-427)

AHZÂB: 33/AHZÂB-63, 33/AHZÂB-64, 33/AHZÂB-65, 33/AHZÂB-66, 33/AHZÂB-67, 33/AHZÂB-68, 33/AHZÂB-69, 33/AHZÂB-70, 33/AHZÂB-71, 33/AHZÂB-72, 33/AHZÂB-73, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-22, Sayfa-427, AHZÂB 63-73
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-63
33/AHZÂB-63: İnsanlar sana o saati (kıyâmeti) soruyorlar. De ki: “Onun ilmi sadece Allah’ın indindedir.” Ve sana bildirilmedi. Belki de o saat yaklaşmış olabilir.
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-64
33/AHZÂB-64: Muhakkak ki Allah, kâfirleri lânetledi. Onlar için alevli ateşi (cehennemi) hazırladı.
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-65
33/AHZÂB-65: Orada ebediyyen kalıcılardır (kalacak olanlardır). (Orada) bir dost ve bir yardımcı bulamazlar.
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-66
33/AHZÂB-66: Onların yüzlerinin, ateşin içinde (bir taraftan bir tarafa) çevrileceği gün: “Keşke biz Allah’a ve Resûl’e itaat etseydik.” diyecekler.
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-67
33/AHZÂB-67: Ve cehennemde olanlar derler ki: “Yarabbi, muhakkak ki biz, sâdatlarımıza (dînde ileri gidenlerimize) ve küberamıza (büyüklerimize) itaat ettik. Ve böylece Senin yolundan (Sıratı Mustakîmi’nden) saptırdılar.”
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-68
33/AHZÂB-68: “Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lânetle lânetle.”
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-69
33/AHZÂB-69: Ey âmenû olanlar, Musa (A.S)’a eziyet edenler gibi olmayın! Ve Allah, onu (Musa (A.S)’ı), onların söyledikleri şeylerden berî kıldı (temize çıkardı). Ve o, Allah’ın katında vecihti (yüzü aktı, şerefliydi).
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-70
33/AHZÂB-70: Ey âmenû olanlar, Allah’a karşı takva sahibi olun ve sedîd (doğru) söz söyleyin!
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-71
33/AHZÂB-71: (Böylece) sizin için amellerinizi ıslâh etsin (salih amele çevirsin). Günahlarınızı mağfiret etsin (sevaba çevirsin). Ve kim, Allah’a ve O’nun Resûl’üne itaat ederse, o taktirde fevzül azîm (en büyük mükâfat) ile kurtulmuş olur.
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-72
33/AHZÂB-72: Muhakkak ki Biz, emaneti göklere, arza ve dağlara arz ettik (sunduk, teklif ettik). Onu yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular. Ve insan onu yüklendi. Muhakkak ki o (nefs), çok zalimdir, çok cahildir.
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-73
33/AHZÂB-73: (Bu), Allah’ın münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları azaplandırması ve mü’min erkeklerin ve mü’min kadınların tövbelerini kabul etmesi içindir. Allah Gafûr’dur (mağfiret eden, günahları sevaba çeviren), Rahîm’dir (Rahîm esması ile tecelli eden).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: