Al-Ahzab 63-73, Noble Qur'an (Juz-22, halaman-427)

Noble Qur'an » Juz-22 » halaman-427
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Ahzab: 33/Al-Ahzab-63, 33/Al-Ahzab-64, 33/Al-Ahzab-65, 33/Al-Ahzab-66, 33/Al-Ahzab-67, 33/Al-Ahzab-68, 33/Al-Ahzab-69, 33/Al-Ahzab-70, 33/Al-Ahzab-71, 33/Al-Ahzab-72, 33/Al-Ahzab-73, Noble Qur'an, Juz-22, halaman-427, Al-Ahzab 63-73
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 33/Al-Ahzab-63
33/Al-Ahzab-63: Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah". Dan tahukah kamu (hai Muhammad), boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya.
Dengar Quran: 33/Al-Ahzab-64
33/Al-Ahzab-64: Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala (neraka),
Dengar Quran: 33/Al-Ahzab-65
33/Al-Ahzab-65: mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; mereka tidak memperoleh seorang pelindungpun dan tidak (pula) seorang penolong.
Dengar Quran: 33/Al-Ahzab-66
33/Al-Ahzab-66: Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata: "Alangkah baiknya, andaikata kami taat kepada Allah dan taat (pula) kepada Rasul".
Dengar Quran: 33/Al-Ahzab-67
33/Al-Ahzab-67: Dan mereka berkata: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar).
Dengar Quran: 33/Al-Ahzab-68
33/Al-Ahzab-68: Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar".
Dengar Quran: 33/Al-Ahzab-69
33/Al-Ahzab-69: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa; maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah.
Dengar Quran: 33/Al-Ahzab-70
33/Al-Ahzab-70: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar,
Dengar Quran: 33/Al-Ahzab-71
33/Al-Ahzab-71: niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
Dengar Quran: 33/Al-Ahzab-72
33/Al-Ahzab-72: Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh,
Dengar Quran: 33/Al-Ahzab-73
33/Al-Ahzab-73: sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: