Noble Qur'an (Juz-22, halaman-440), Fatir 45-45, Ya Sin 1-12

Noble Qur'an » Juz-22 » halaman-440
share on facebook  tweet  share on google  print  
Fatir: 35/Fatir-45, Ya Sin: 36/Ya Sin-1, 36/Ya Sin-2, 36/Ya Sin-3, 36/Ya Sin-4, 36/Ya Sin-5, 36/Ya Sin-6, 36/Ya Sin-7, 36/Ya Sin-8, 36/Ya Sin-9, 36/Ya Sin-10, 36/Ya Sin-11, 36/Ya Sin-12, Noble Qur'an, Juz-22, halaman-440, Fatir 45-45, Ya Sin 1-12
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 35/Fatir-45
35/Fatir-45: Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu mahluk yang melatapun akan tetapi Allah menangguhkan (penyiksaan) mereka, sampai waktu yang tertentu; maka apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Melihat (keadaan) hamba-hamba-Nya.

Ya Sin

Dengar Quran: 36/Ya Sin-1
36/Ya Sin-1: Yaa siin
Dengar Quran: 36/Ya Sin-2
36/Ya Sin-2: Demi Al Quran yang penuh hikmah,
Dengar Quran: 36/Ya Sin-3
36/Ya Sin-3: Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul,
Dengar Quran: 36/Ya Sin-4
36/Ya Sin-4: (yang berada) diatas jalan yang lurus,
Dengar Quran: 36/Ya Sin-5
36/Ya Sin-5: (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang,
Dengar Quran: 36/Ya Sin-6
36/Ya Sin-6: Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-7
36/Ya Sin-7: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerena mereka tidak beriman.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-8
36/Ya Sin-8: Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu dileher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-9
36/Ya Sin-9: Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-10
36/Ya Sin-10: Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-11
36/Ya Sin-11: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
Dengar Quran: 36/Ya Sin-12
36/Ya Sin-12: Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh).
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: