Fatir 19-30, Noble Qur'an (Juz-22, halaman-437)

Noble Qur'an » Juz-22 » halaman-437
share on facebook  tweet  share on google  print  
Fatir: 35/Fatir-19, 35/Fatir-20, 35/Fatir-21, 35/Fatir-22, 35/Fatir-23, 35/Fatir-24, 35/Fatir-25, 35/Fatir-26, 35/Fatir-27, 35/Fatir-28, 35/Fatir-29, 35/Fatir-30, Noble Qur'an, Juz-22, halaman-437, Fatir 19-30
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 35/Fatir-19
35/Fatir-19: Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat.
Dengar Quran: 35/Fatir-20
35/Fatir-20: dan tidak (pula) sama gelap gulita dengan cahaya,
Dengar Quran: 35/Fatir-21
35/Fatir-21: dan tidak (pula) sama yang teduh dengan yang panas,
Dengar Quran: 35/Fatir-22
35/Fatir-22: dan tidak (pula) sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberi pendengaran kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang didalam kubur dapat mendengar.
Dengar Quran: 35/Fatir-23
35/Fatir-23: Kamu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan.
Dengar Quran: 35/Fatir-24
35/Fatir-24: Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umatpun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan.
Dengar Quran: 35/Fatir-25
35/Fatir-25: Dan jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (rasul-rasulnya); kepada mereka telah datang rasul-rasulnya dengan membawa mukjizat yang nyata, zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.
Dengar Quran: 35/Fatir-26
35/Fatir-26: Kemudian Aku azab orang-orang yang kafir; maka (lihatlah) bagaimana (hebatnya) akibat kemurkaan-Ku.
Dengar Quran: 35/Fatir-27
35/Fatir-27: Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat.
Dengar Quran: 35/Fatir-28
35/Fatir-28: Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
Dengar Quran: 35/Fatir-29
35/Fatir-29: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,
Dengar Quran: 35/Fatir-30
35/Fatir-30: agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: