Al-Mala'ikah 19-30, de Heilige Koran (Djuz'-22, Pagina-437)

Al-Mala'ikah: 35/Al-Mala'ikah-19, 35/Al-Mala'ikah-20, 35/Al-Mala'ikah-21, 35/Al-Mala'ikah-22, 35/Al-Mala'ikah-23, 35/Al-Mala'ikah-24, 35/Al-Mala'ikah-25, 35/Al-Mala'ikah-26, 35/Al-Mala'ikah-27, 35/Al-Mala'ikah-28, 35/Al-Mala'ikah-29, 35/Al-Mala'ikah-30, de Heilige Koran, Djuz'-22, Pagina-437, Al-Mala'ikah 19-30
direction_left
direction_right
Luister Koran: 35/Al-Mala'ikah-19
35/Al-Mala'ikah-19: En de blinde is niet gelijk aan de ziende.
Luister Koran: 35/Al-Mala'ikah-20
35/Al-Mala'ikah-20: En de duisternissen zijn niet (gelijk) aan het licht.
Luister Koran: 35/Al-Mala'ikah-21
35/Al-Mala'ikah-21: En de schaduw (van het Paradijs) is niet (gelijk) aan de hitte (van de Hel).
Luister Koran: 35/Al-Mala'ikah-22
35/Al-Mala'ikah-22: En de levenden zijn niet gelijk aan de doden. Voorwaar, Allah doet horen wie Hij wil, maar jij krant degenen die in de graven zijn niet doen horen.
Luister Koran: 35/Al-Mala'ikah-23
35/Al-Mala'ikah-23: Jij bent slechts een waarschuwer.
Luister Koran: 35/Al-Mala'ikah-24
35/Al-Mala'ikah-24: Voorwaar, Wij hebben jou met de Waarheid gezonden, als een verkondiger van verheugende tijdingen en als een waarschuwer. En er was geen volk, of er verkeerde onder hen een waarschuwer.
Luister Koran: 35/Al-Mala'ikah-25
35/Al-Mala'ikah-25: En als zij jou loochenen; zij loochenden ook degenen vóór hen: hun Boodschappers kwamen tot hen met duidelijke bewijzen, met de Schriften en met het verlichtende Boek.
Luister Koran: 35/Al-Mala'ikah-26
35/Al-Mala'ikah-26: Daarop greep Ik degenen die ongelovig waren. En hoe (verschrikkelijk) was Mijn afschuw?
Luister Koran: 35/Al-Mala'ikah-27
35/Al-Mala'ikah-27: Zie jij niet dat Allah uit de hemel water doet neerdalen waarmee Wij vruchten met verschillende kleuren voortbrengen? En dat er witgestreepte en roodgestreepte bergen met veerschillende kleuren en ook ravezwarte zijn?
Luister Koran: 35/Al-Mala'ikah-28
35/Al-Mala'ikah-28: En dat er ook onder de mensen, de dieren en het vee zijn die verschillende kleuren hebben? Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van kennis onder Zijn dienaren die Allah vrezen. Voorwaar, Allah is Almachtig, Vergevensgezind.
Luister Koran: 35/Al-Mala'ikah-29
35/Al-Mala'ikah-29: Voorwaar, degenen die het Boek van Allah (de Koran) voordragen en de shalât onderhouden en bijdragen geven van waar Wij hun mee voorzien hebben, in het verborgene of openlijk: zij hopen op een handel die geen verlies zal geven.
Luister Koran: 35/Al-Mala'ikah-30
35/Al-Mala'ikah-30: Opdat Hij hun hun volle beloning zal geven en voor hen zal toevoegen van Zijn gunst. Voorwaar, Hij is Vergevensgezind, Ment Waarderend.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: