Saba 23-31, de Heilige Koran (Djuz'-22, Pagina-431)

Saba: 34/Saba-23, 34/Saba-24, 34/Saba-25, 34/Saba-26, 34/Saba-27, 34/Saba-28, 34/Saba-29, 34/Saba-30, 34/Saba-31, de Heilige Koran, Djuz'-22, Pagina-431, Saba 23-31
direction_left
direction_right
Luister Koran: 34/Saba-23
34/Saba-23: En de voorspraak baat bij Hem niet, behalve aan wie Hij toestemming heeft gegeven. Totdat, wanneer de angst van hun harten is weggenomen, zij vragen: "Wat heeft jullie Heer gezegd?" Zij zeggen: "De Waarheid." En Hij is de Verhevene, de Grootste.
Luister Koran: 34/Saba-24
34/Saba-24: Zeg: "Wie schenkt jullie voorzieningen uit de hemelen en de aarde?" Zeg: "Allah! En voarwaar, wij zijn het of jullie zijn het die zeker de rechte Leiding volgen of in duidelijke dwaling verkeren."
Luister Koran: 34/Saba-25
34/Saba-25: Zeg: "Jullie zullen niet ondervraagd worden over wat wij misdaan hebben en wij zullen niet worden ondervraagd over wat jullie deden."
Luister Koran: 34/Saba-26
34/Saba-26: Zeg. "Onze Heer zal ons bijeenbrengen, daarna zal Hij tussen ons oordelen volgens de Waarheid." En Hij is de Oordelaar, de Kenner.
Luister Koran: 34/Saba-27
34/Saba-27: Zeg: "Toont mij degenen die jullie aan Hem toevoegen als deelgenoten." Nee, Hij is zelfs Allah, de Almachtige, de Alwijze.
Luister Koran: 34/Saba-28
34/Saba-28: En Wij hebben jou niet anders gezonden dan aan de gehele mensheid en als een verkondiger van verheugende tijdingen en als een waarschuwer. Maar de meeste mensen weten het niet.
Luister Koran: 34/Saba-29
34/Saba-29: En zij zeggen: "Wanneer zal de belofte vervuld worden, als jullie waarachtigen zijn?"
Luister Koran: 34/Saba-30
34/Saba-30: Zeg: "Voor jullie is er een belofte van een Dag, die jullie geen moment kunnen uitstellen of bespoedigen.
Luister Koran: 34/Saba-31
34/Saba-31: En degenen die ongelovig zijn, zeggen: "Wij zullen nooit in deze Koran geloven, en niet in wat ervóór was." En als jij (O Moehammad) de onrechtplegers zouden kunnen zien, wanneer Zij voorgeleid worden bij hun Heer. Zij zullen elkaar woorden verwijten. Degenen die volgelingen waren, zeggen tot degenen die hoogmoedig waren: "Als jullie ons niet hadden misleid, dan zouden wij zeker gelovigen zijn geweest"
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: