Saba 40-48, de Heilige Koran (Djuz'-22, Pagina-433)

Saba: 34/Saba-40, 34/Saba-41, 34/Saba-42, 34/Saba-43, 34/Saba-44, 34/Saba-45, 34/Saba-46, 34/Saba-47, 34/Saba-48, de Heilige Koran, Djuz'-22, Pagina-433, Saba 40-48
direction_left
direction_right
Luister Koran: 34/Saba-40
34/Saba-40: En (gedenkt) de Dag dat Hij hen allen verzamelt en dan tot de Engelen zegt: "Waren zij degenen die jullie plachten te aanbidden?"
Luister Koran: 34/Saba-41
34/Saba-41: Zij zullen zeggen: "Heilig bent U, U bent onze Beschermer, niet zij. Zij plachten zelfs de Djinn's (de Satan) te aanbidden, de meesten van hen geloofden hem."
Luister Koran: 34/Saba-42
34/Saba-42: Op deze Dag zijn jullie niet bij machte om elkaar van nut te zijn en niet om elkaar schade te berokkenen, en Wij zullen zeggen tot degenen die onrecht pleegden: "Proeft de bestraffing van de Hel die jullie plachten te loochenen."
Luister Koran: 34/Saba-43
34/Saba-43: En als Onze duidelijke Verzen aan hen worden voorgedragen, zeggen zij: "Dit is niets anders dan een man die jullie wil affhouden van wat jullie vaderen plachten te aanbidden." En zij zeggen: "Dit is niets anders dan een verzonnen lcugen." En degenen die ongelovig zijn, zeiden over de Waarheid toen deze tot hen kwam: "Dit is niets anders dan duidelijke tovenarij."
Luister Koran: 34/Saba-44
34/Saba-44: En Wij hebben ben geen boeken gegeven die zij bestudeerden. En Wij hebben vóór jou geen waarschuwer tot hen gezonden.
Luister Koran: 34/Saba-45
34/Saba-45: En degenen vóór hen loochenden terwijl zij (de ongelovigen) nog geen tiende hadden bereikt van wat Wij hun (de nlachtige volkeren) hadden gegeven. En zij loochenden Mijn Boodschappers. En hoe (verschrikkelijk) was toen Mijn afschuw!
Luister Koran: 34/Saba-46
34/Saba-46: Zeg: "Voorwaar, ik vermaan jullie tot slechts één ding: dat jullie je gelweeën of alleen voor Allah opstellen en dan nadenken." Jullie metgezel (Moehammad) is niet bezeten; hij is slechts een waarschuwer voor jullie, voor een harde bestraffing.
Luister Koran: 34/Saba-47
34/Saba-47: Zeg: "Ik heb jullie niet om een beloning gevraagd; die is voor jullie zelf Mijn beloning is slechts bij Allah en Hij is Getuige over alle zaken."
Luister Koran: 34/Saba-48
34/Saba-48: Zeg: "Mijn Heer openbaart de Waarheid. Hij is de Kenner van het onwaarneembare."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: