Al-Ahzab 44-50, de Heilige Koran (Djuz'-22, Pagina-424)

Al-Ahzab: 33/Al-Ahzab-44, 33/Al-Ahzab-45, 33/Al-Ahzab-46, 33/Al-Ahzab-47, 33/Al-Ahzab-48, 33/Al-Ahzab-49, 33/Al-Ahzab-50, de Heilige Koran, Djuz'-22, Pagina-424, Al-Ahzab 44-50
direction_left
direction_right
Luister Koran: 33/Al-Ahzab-44
33/Al-Ahzab-44: Hun begroeting op de Dag van de ontmoeting met Hem is: "Salâm!"' (Vrede!) En Hij heeft voor hen een edele beloning bereid.
Luister Koran: 33/Al-Ahzab-45
33/Al-Ahzab-45: O Profeet, voorwaar, Wij hebben jou gezonden als een getuige en als een brenger van verheugende tijdingen en als een waarschuwer.
Luister Koran: 33/Al-Ahzab-46
33/Al-Ahzab-46: En als een oproeper tot Allah, met Zijn toestemming, en als een verlichtende lamp.
Luister Koran: 33/Al-Ahzab-47
33/Al-Ahzab-47: En verkondig de gelovigen de verheugende tijding: dat er voer hen een grote gunst is van Allah.
Luister Koran: 33/Al-Ahzab-48
33/Al-Ahzab-48: En gehoorzaam de ongelovigen en de huichelaars niet en schenk geen aandacht aan hun kwelling. En vertrouw op Allah. En Allah is voldoende als Beschermer.
Luister Koran: 33/Al-Ahzab-49
33/Al-Ahzab-49: O jullie die geloven, wanner jullie de gelovige vrouwen hebben gehuwd en daarna van hen scheiden, voordat jullie hen hebben aangerakt, dan is er voor jullie geen plicht om hen een wachtperiode in acht te laten nemen. Geeft hun dan een geschenk en laat hen op een eervolle wijze gaan.
Luister Koran: 33/Al-Ahzab-50
33/Al-Ahzab-50: O Profeet, voorwaar. Wij hebben jou jouw echtgenotes die jij hun bruidschat hebt gegeven toegstaan, en de slavinnen waar jij over beschikt van wat Allah voor jou heeft aangewezen; en de dochters van jouw oom en de dochters van jouw tantes van vaderszijde; en de dochters van jouw oom van moederszijde en de dochters van jouw tantes van moederszijde. En (ook) zij die met jou zijn uitgeweken, en de gelovige vrouw die zichzelf aan de Profeet heeft geschonken, als de Profeet haar wenst te huwen, als een uitzondering voor jouzelf, die niet geldt voor de gelovigen. Voorzeker, Wij weten wat Wij hen verplicht hebben met betrekking tot hun echtgenotes en waar hun rechterhand over beschikt, opdat er voor jou geen moeilijkheid zal zijn. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: