Al-Mala'ikah 39-44, de Heilige Koran (Djuz'-22, Pagina-439)

Al-Mala'ikah: 35/Al-Mala'ikah-39, 35/Al-Mala'ikah-40, 35/Al-Mala'ikah-41, 35/Al-Mala'ikah-42, 35/Al-Mala'ikah-43, 35/Al-Mala'ikah-44, de Heilige Koran, Djuz'-22, Pagina-439, Al-Mala'ikah 39-44
direction_left
direction_right
Luister Koran: 35/Al-Mala'ikah-39
35/Al-Mala'ikah-39: Hij is Degene Die jullie heeft aangesteld als gevolmachtigden op aarde. Wie dan ongelovig is: zijn ongeloof is tegen hem. En het ongeloof van de ongelovigen doet bij hun Heer niets toenemen den toorn. En het ongeloof van de ongelovigen doet niets toenemen dan verlies.
Luister Koran: 35/Al-Mala'ikah-40
35/Al-Mala'ikah-40: Zeg (O Moehammad): "Hebben jullie jullie afgoden gezien die jullie naast Allah aanroepen? Toont mij wat zij van de aarde hebben geschapen, of hebben zij een aandeel in (de schepping) van de hemelen of hebben Wij hun een boek gegeven zodat zij door een bewijs daaruit gesteund worden?" Nee! De onrechtplegers beloven elkaar niets dan bedrog.
Luister Koran: 35/Al-Mala'ikah-41
35/Al-Mala'ikah-41: Voorwaar, Allah houdt de hemelen en de aarde vast, zodat zij niet vergaan; en zeker, wanneer zij (dreigen te) vergaan dan is er buiten Hem niemand die hen kan vasthouden. Voorwaar, Hij is Zachtmoedig, Vergevensgezind.
Luister Koran: 35/Al-Mala'ikah-42
35/Al-Mala'ikah-42: En zij zweren bij Allah de duurste eden: dat wanneer er een waarschuwer tot hen komt, zij zeker rechter geleid zullen zijn dan welk volk dan ook. Maar wanneer er dan cm waarschuwer tot hen komt noemt er niets voor hen toe dan afkeer.
Luister Koran: 35/Al-Mala'ikah-43
35/Al-Mala'ikah-43: Als hoogmoedigen op de aarde, en met een slechte list. Maar de slechte list treft niemand dan de beramers ervan. Zij wachten op nicts anders dan de manier waarop de woegeren werden bestraft. Jij zult in de handelwijze van Allah nooit een verandering aantreffen en jij zult in de handelwijze van Allah nooit een afwijking aantreffen.
Luister Koran: 35/Al-Mala'ikah-44
35/Al-Mala'ikah-44: En reizen zij niet op aarde en zien zij niet hoe het einde was van degenen vóór hen, terwijl zij machtiger waren dan zij? En er is niets in de hemelen en op de aarde dat Allah ontgaat. Voorwaar, Hij is Alwijs, Machtig.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: